Teisinė informacija

Policijos pareigūnų dėmesiui

Policijos Departamentas 2007 - 2009 m. vykdė Vyriausybės nutarimu patvirtintą Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą. Minėtu laikotarpiu pareigūnai buvo atleidžiami

VSAT prie LR VRM: tarnybinė nuobauda pareigūnui paskirta nepagrįstai

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM), atlikusi tarnybinį patikrinimą dėl VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės vado įsakymo, kuriuo pareigūnui A.Malinovskiui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, nustatė, kad tyrimo metu nebuvo ištirtos visos aplinkybės. Konstatavo, kad tarnybinė nuobauda A.Malinovskiui skirta nenustačius pastarojo veiksmuose tarnybinio nusižengimo sudėties, taip pat neatsižvelgus į tai, kad pažeidimas formalus, nesukėlė jokių padarinių.