Teisinė informacija

PAGD direktoriaus įsakymas dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų pavyzdinio priskyrimo sveikatos būklės reikalavimų asmenims sąvado skiltims

Gegužės 1 d. įsigalioja PAGD direktoriaus įsakymas dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio priskyrimo sveikatos būklės asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado skiltims patvirtinimo.

Siekiama reglamentuoti savanorišką ugniagesių veiklą

vrsps straipsniamsLietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo nauju šeštuoju skyriumi įstatymo projektas (toliau –projektas) parengtas siekiant reglamentuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus, kadangi šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatos neužtikrina išsamesnio savanorių ugniagesių rinktinių ar jų narių statuso, veiklos teisinio reglamentavimo.

Informacija dėl eismo įvykių, kuriuose dalyvauja pareigūnai

pdPolicijos departamentas (PD) prie VRM praneša, kad policijos pareigūnui padarius Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kuris nulėmė kitiems asmenims priklausančio turto sugadinimą (apgadinimą), nei Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksas, nei kiti teisės aktai nenustato pareigos visais atvejais kviesti į eismo įvykio vietą policijos pareigūnus, kurie privalėtų įforminti eismo įvykį.