Policijos pareigūnų dėmesiui

Policijos Departamentas 2007 - 2009 m. vykdė Vyriausybės nutarimu patvirtintą Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą. Minėtu laikotarpiu pareigūnai buvo atleidžiami iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą (t.y. pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jei panaikinama pareigybė dėl vidaus reikalų įstaigos ar jos struktūrinio padalinio likvidavimo, reorganizavimo ar dėl tarnybos organizavimo pakeitimų ir jis nesutinka eiti jam pasiūlytų pareigų). Šie atleidimai buvo vykdomi netinkamai taikant Lietuvos Respublikos teisės aktus, dėl ko atleidžiami pareigūnai negavo visų įstatymuose numatytų piniginių išmokų.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinę profesinę sąjungą.

LVRSRPS informacija
 
2010-01-20