2012-06-07 Generalinio komisaro įsakymo dėl teritorinių policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių pamainomis dirbančių pareigūnų žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas

Generalinio komisaro įsakymo dėl teritorinių policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių pamainomis dirbančių pareigūnų žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas.


LIETUVOS Policijos generalinis komisaras

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2011 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-317 „DĖL TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ OPERATYVAUS VALDYMO PADALINIŲ PAMAINOMIS DIRBANČIŲ PAREIGŪNŲ ŽINIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 7  d. Nr. 5-V-450

Vilnius

 

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 5-V-317 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių pamainomis dirbančių pareigūnų žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 5-V-851 pakeitimu) ir įrašau įsakymo 2.1 punkte vietoj žodžių „2012 m. birželio 17 d.“ žodžius „2012 m. rugpjūčio 31 d.“.

2. S k e l b i u  šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. 


Policijos generalinis komisaras                                                                                Saulius Skvernelis

Policijos departamento informacija
2012-06-07