PAGD direktoriaus įsakymas dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų pavyzdinio priskyrimo sveikatos būklės reikalavimų asmenims sąvado skiltims

Gegužės 1 d. įsigalioja PAGD direktoriaus įsakymas dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio priskyrimo sveikatos būklės asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado skiltims patvirtinimo.

Taip siekiama didinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo galimybes.

Kviečiame susipažinti su sąvado skilčių turiniu:

I skiltis

II skiltis

III skiltis

1. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, kurių funkcijos daugiausia susijusios su mokymu nardyti ir nardymu vidutiniame ir dideliame gylyje:

- Ugniagesių gelbėtojų mokyklos atitinkamos pareigybės;

- budinčios pamainos vadas, skyrininkas, vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas, vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, ugniagesys gelbėtojas, pagal pareigybės aprašymą be kitų nustatytų funkcijų daugiausia atliekantys naro funkcijas.

2. Statutinės valstybės tarnautojų funkcijos daugiausia susijusios su gaisrų gesinimu, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimo darbų atlikimu kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu:

- vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas, vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, ugniagesys gelbėtojas, pagal pareigybės aprašymą daugiausia atliekantys gaisrų gesinimą, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimą, žmonių, turto gelbėjimo darbus.

1. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, kurių funkcijos daugiausia susijusios su ugniagesybos, gelbėjimo transporto valdymu:

- skyrininkas, vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas, vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, ugniagesys gelbėtojas pagal pareigybės aprašymą be kitų nustatytų funkcijų daugiausia atliekantys vairuotojo funkcijas.

2. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio, taktinio, kovinio parengimo funkcijų ir nėrimo vadovų, nardymo nedideliame, iki 10 metrų, gylyje funkcijų vykdymu:

- Ugniagesių gelbėtojų mokyklos atitinkamos pareigybės.

3. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, kurių funkcijos daugiausia susijusios su vadovavimo ir organizavimo funkcijų vykdymu gaisrų, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo, žmonių ir turto gelbėjimo vietose:

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pavaldžios įstaigos viršininko pavaduotojas, pagal pareigybės aprašymą organizuojantis ir koordinuojantis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus;

- departamentui pavaldžios įstaigos vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, pagal pareigybės aprašymą organizuojantys ir koordinuojantys gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus;

- priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;

- priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas;

- komandos viršininkas;

- komandos viršininko pavaduotojas;

- budinčios pamainos vadas;

- skyrininkas.

1. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su budėjimu patalpose, atliekant informacijos ir operatyvaus valdymo funkcijas.

2. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su valstybinės priešgaisrinės priežiūros vykdymu.

3. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su tarnybos organizavimo ir vidaus kontrolės funkcijų vykdymu.

4. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su departamentui pavaldžių įstaigų ar jų padalinių administravimu.

5. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teorinio parengimo funkcijų vykdymu.

6. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio, taktinio, kovinio parengimo organizavimu.

7. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su transporto priemonių techninės priežiūros vykdymu.

8. Statutinės valstybės tarnautojų pareigybės, susijusios su funkcijų, neišvardytu I ir II skiltyse, vykdymu.

 

LVRSRPS informacija

2012-04-26