LR Seime įregistruotas PS įstatymo pakeitimo projektas

semass2012-03-29 Seimo narys Remigijus Žemaitaitis Lietuvos Respublikos Seime įregistravo LR Profesinių sąjungų įstatymo 6 straipsnio  pakeitimo projektą. Su jo tekstu kviečiame susipažinti čia:

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnį ir išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Profesinių sąjungų steigimas
Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.
Profesinė sąjunga privalo būti įkurta, jeigu įmonėje dirba ne mažiau kaip 70 darbuotojų.
Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:
1)   Ne mažiau kaip 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje steigėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime yra patvirtinti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai;
2)   Susirinkime patvirtintus įstatus;
3)   Išrinktus valdymo organus;
4)   Priimtą sprendimą dėl buveinės.
Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvykdytos šio straipsnio trečioje dalyje nustatytos sąlygos."

LVRSRPS informacija