Laimėta byla dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 9 d. išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R.N. apeliacinį skundą atsakovui Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato dėl įsakymo panaikinimo.
Pareiškėja R. N. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – AVPK)  viršininko įsakymą „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vyriasniajai tyrėjai R.N.“( toliau – ir  Įsakymas). Akcentavo, jog tarnybinė nuobauda – papeikimas, jai buvo paskirta be Telšių apskrities vidaus reikalų sistemos darbuotojų profesinės sąjungos sutikimo.
Šiaulių apygardos administacinis teismas2009 m. lapkričio 9 d. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, kad jai skirti tarnybinę nuobaudą buvo siūloma už aplaidų pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą ir nustatytus Baudžiamojo proceso kodekso tam tikrus pažeidimus. Nustatyta, kad Išvada „ Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo“ Telšių AVPK viršininko buvo patvirtinta 2009 m. rugpjūčio 12 d., tą pačią dieną buvo kreiptąsi į Profesinę sąjungą dėl tarnybinės nuobaudos taikymo R.N., praėjus 21 d. atsakymas raštu nebuvo gautas, tad Įsakymas skirti tarnybinę nuobaudą buvo priimtas 2009 m. rugsėjo 2 d.
R.N. apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir Įsakymą panaikinti. Pažymėjo, kad profesinė sąjunga kreipimąsi dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą gavo 2009 m. rugpjūčio 28 d., todėl tarnybinė nuobauda 2009 m. rugsėjo 2 d. buvo paskirta pažeidus 14 dienų terminą. Teisės aktuose nėra nustatyta, nuo kada skaičiuojamas 14 dienų terminas, pažymėta, kad termino skaičiavimas nuo prašymo siuntimo dienos pažeistų lygiateisiškumo principą, nes terminas pateikti atsakymą priklausytų nuo šalutinių veiksnių, toks skaičiavimas būtų nesažiningas ir neprotingas.
Vadovas, priėmęs sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreipiasi į profesinės sąjungos renkamą organą sutikimo. Profesinė sąjunga per 14 dienų privalo nuspręsti, ar patenkinamas toks prašymas ir atsakyti raštu. Byloje nėra patikimų duomenų, kad Telšių AVPK raštas Profesinei sąjungai buvo gautas paveėuotai dėl trečiojo suinteresuoto asmens kaltės. Raštus, skirtus profesinei sąjungai, pasiimdavo ne pats profesinės sąjungos atstovas savarankiškai, bet juos paprašius pateikdavo Telšių AVPK kanceliarijos sekretorė ir tuomet buvo pasirašoma išnešiojamų raštų knygoje. Profesinės sąjungos atstovas buvo užėjęs į AVPK kanceliariją pasiimti raštų kelis kartus, tačiau dėl kanceliarijos darbuotojų užmaršumo profesinei sąjungai adresuotas Telšių AVPK dokumentas buvo perduotas tik 2009 m. rugpjūčio 28 d. Telšių AVPK ,esant nustatytai minėtai dokumentų perdavimo profesinei sąjungai praktikai, nesiėmė veiksmų užtikrinti, kad raštas pasiektų trečiajį suinteresuotą asmenį per protingą laiką.
LVAT konstatuoja, kad skundžiamas Įsakymas buvo priimtas pažeidžiant tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką, t. y. negautas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas, taip pat nesilaikyta teisės aktuose nustatytų terminų, todėl pareiškėjos R. N. apeliacinis skundas tenkinamas, įsakymas „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vyresniajai tyrėjai R. N.“ panaikinamas.

LVRSRPS informacija
2011-01-31