Įvairenybės

Kyšininkams – juodos dienos: baus, jeigu ir nenustatys, už ką gavo pinigus

500-eurySeimas priėmė kelių Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo be kitų pataisų buvo pakeistos kyšininkavimo ir papirkimo nusikalstamų veikų sudėtys. Kyšininkavimo sudėtis buvo papildyta nauja dalimi, kurioje įtvirtinta nuostata, jog valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako už kyšininkavimą ir tais atvejais, kai kyšis priimamas už išimtinę padėtį ar palankumą.