Tai reikėtų žinoti kiekvienam tėvui apie ligos išmokas susirgus jų vaikui

ligaVaikas serga ilgiau nei dvi savaites. Viršutinių kvėpavimo takų uždegimas komplikavosi į plaučių uždegimą. „Sodra“ nedarbingumo pašalpą vaiko slaugai moka tik 14 dienų.  Jei gydymas tęsiasi ilgiau ir vaikui reikalinga slauga, kokios institucijos, kokia tvarka ir kokias socialines išmokas turi mokėti tėvams slaugant atžalą iki 14 metų?.

 Jei vaikui būtina slauga ir turiu jį prižiūrėti, negaliu eiti į darbą, iš ko man gyventi? Juk tokioje situacijoje atsiduria daug tėvų, kuriems tenka slaugyti vaiką ilgiau nei dvi savaites.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus parengtame atsakyme rašoma, kad šis klausimas iš tiesų yra labai jautrus ir svarbus tėvams ar globėjams, slaugantiems susirgusius vaikus. „Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu nustatyta ligos išmokos sergančiam vaikui prižiūrėti mokėjimo trukmė. Slaugant sergantį iki 14 metų vaiką, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo pirmos vaiko slaugymo dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Tačiau jei vaikas iki 7 metų serga tokiomis ligomis, dėl kurių būtinas slaugymas stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, sudaryta galimybė ligos išmoką gauti 120 dienų per kalendorinius metus.

 Jei vaikas yra vyresnis kaip 7 metai, tokios pat trukmės ligos išmoka mokama slaugant sergančius sunkiomis ligomis ne tik stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, tačiau ir ambulatoriškai. Šių sunkių ligų sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras. Pažymime, kad nuo šių metų tokių ligos išmokų slaugymui mokėjimo atvejai jau buvo šiek tiek išplėsti. Kai socialinio draudimo sistema negali padėti, įsijungia paramos sistema, dėl socialinės paramos asmenys turėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvena (deklaruoja gyvenamąją vietą), administraciją. Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, gali būti teikiama piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

Be to, savivaldybės turi teisę Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka teikti socialinę paramą ir kitais minėtame įstatyme nenumatytais atvejais (pavyzdžiui, skirti vienkartinę pašalpą, apmokėti įsiskolinimą už būstą ir kita), kai parama pagal nustatytą teisinį reguliavimą nepriklauso arba yra nepakankama, tačiau, atsiradus sudėtingoms situacijoms, yra būtina.

 Informacija apie ligos išmokų mokėjimą slaugant šeimos narius užsienio valstybėse: (2016-07-01 Missoc duomenimis):

ESTIJA. Šeimos nariui slaugyti – 7 dienos. Jei slaugomas vaikas iki 12 metų – mokama iki 14 dienų (ligoninėje arba namuose). Išimtis – jei vaikas iki 12 metų slaugomas ligoninėje dėl piktybinio naviko, mokama iki 60 dienų. Iki 10 dienų mokama tais atvejais, kai prižiūrimas vaikas iki 3 metų arba neįgalus vaikas iki 16 metų, kai „tikrasis“ to vaiko prižiūrėtojas pats serga arba yra ligoninėje.

LATVIJA. Jei slaugomas vaikas iki 14 metų – mokama 14 dienų, jei slaugomas namie. Jei slaugomas ligoninėje – 21 dieną. SLOVĖNIJA. Šeimos nariui slaugyti – 7 darbo dienos. Vaikui iki 7 metų slaugyti (taip fiziškai ir protiškai neįgaliems) – 15 darbo dienų. Galimybė pailginti šiuos terminus iki šešių mėnesių dėl specialių priežasčių.

BULGARIJA. Slaugant suaugusius šeimos narius – iki 10 dienų per metus. Slaugant vaikus iki 18 metų – iki 60 dienų per metus visiems tos šeimos nariams.

ČEKIJA. Mokama tik tais atvejais, kai niekas kitas iš namų ūkio negali prižiūrėti sergančio vaiko arba nėra galimybių paguldyti į ligoninę. Maksimali trukmė – 9 dienos kiekvienam kartui. Arba 16 dienų, jei yra vienišas tėvas, kuris augina bent vieną mokyklinio amžiaus vaiką.

VOKIETIJA. Slaugant sergančius iki 12 metų vaikus mokama maksimaliai 10 darbo dienų (jei vienišas tėvas – 20 darbo dienų). Tačiau ribojama 25 darbo dienomis per metus (50 darbo dienų per metus, jei tai vienišas tėvas).

PORTUGALIJA. Slaugant vaikus iki 12 metų arba neįgalius ar „chroniškai“ sergančius vaikus (nepriklausomai nuo amžiaus) – iki 30 kalendorinių dienų per metus. Jei vaikas vyresnis kaip 12 metų – iki 15 kalendorinių dienų per metus. SLOVAKIJA. Maksimalus laikas –  10 kalendorinių dienų slaugant šeimos narius (įskaitant vaikus).

l.rytas.lt
2017-02-13

Skaitykite daugiau: http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/tai-reiketu-zinoti-kiekvienam-tevui-apie-ligos-ismokas-susirgus-ju-vaikui.htm?utm_source=lrExtraLinks&;utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy