Tarptautinės profesinių sąjungų aktualijos

streikasNusirito Moterų maršų banga. Susibūrimas Londono Trafalgaro aikštėje sausio 19-ąją – ne pavienis protestas, o globalaus Moterų maršo dalis. Daugybėje valstybių vykusių protestų dalyviai koncentravosi į du pagrindinius dalykus – gerbti lygias moterų teises, akcentuojant kovą su smurtu prieš moteris, ir atkreipti dėmesį į taupymo politikos keliamą neigiamą poveikį.
 
 
 
·         Oxfam metinėje ataskaitoje teigiama: „Milijardierių turtas pakilo 12 proc. - arba 2,5 mlrd. per dieną. Tuo metu 3,8 mlrd. žmonių - vargingiausioji žmonijos dalis susidūrė su jų turto sumažėjimu 11 proc.

 
·         Europos Komisijos darbotvarkėje – profesinėms sąjungoms aktualus pasiūlymas dėl reglamentavimo, skatinant teisingumą ir skaidrumą naudojantis elektroninėmis verslo tarpininkavimo platformomis. Vis tik, anot ETUC, tai neturėtų būti taikoma darbuotojams, dirbantiems per platformą (mažintų jų apsaugą). Dėl to reikalaujama išimti darbo santykių dalį iš pasiūlymo.

 
·         Sausio 22 d. Ženevoje, Šveicarijoje, prasidėjo Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) įkūrimo šimtmečio renginiai. Tądien bus pristatytas Globalios komisijos ataskaita dėl darbo ateities.


·         Zimbabvėje žiauriai užgniaužiami darbuotojų protestai – policija šaudė į protestuotojus The Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) visiškai solidarizuojasi su protestuotojais ir reikalauja nedelsiant stabdyti prievartą, suvaldyti ekonominę krizę ir jos neigiamas pasekmes, grąžinti mažesnes kuro kainas, mokėti darbuotojams JAV doleriais, kad jie nenukentėtų dėl silpnos Zimbabvės valiutos.


·         Michael Dauderstädt išsamiai apmąsto naują skurdo ir nelygybės statistiką Europoje. Nors skurstančių nuo 2015 m. sumažėjo, situacija vis dar problematiška. Jo vertinimu ES 21-27 metų perspektyvoje turėtų daugiau investuoti į augimą ir socialinę apsaugą. Ypač – ekonomiškai silpnesnėse valstybėse.


·         Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) tyrimo išvadose – siūlymas profesinėms sąjungoms aktyviau bendradarbiauti su aplinkosauginėmis organizacijomis. Tai padėtų lengviau pasiekti prioritetizuojamą sąžiningą pereinamąjį laikotarpį prie naujo tipo ekonomikos.

 
2019-01-28
LPSK parengta informacija