Lietuvos naujienos

Policijoje – kapų tyla, nes prisidirbo vadas

teismasTel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir jam pri­klau­san­čia­me Ak­me­nės ko­mi­sa­ria­te vy­rau­da­vo ka­pų ty­la, kai bū­da­vo klau­sia­ma, ko­dėl ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Egi­di­jus Mei­žys bu­vo per­kel­tas į Tel­šius. Apie tai ne kar­tą ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“. Po ke­lių sa­vai­čių paaiš­kė­jo, kad E. Mei­žys ga­vo draus­mi­nę nuo­bau­dą – nau­jo­je dar­bo­vie­tė­je pa­že­min­tos pa­rei­go­s, ta­po vy­riau­siuo­ju ty­rė­ju. Ta­čiau apie aukš­to sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no nu­si­žen­gi­mą po­li­ci­jos va­do­vy­bė ofi­cia­liai nein­for­muo­ja vi­suo­me­nės be­veik du mė­ne­siai. Vis dėl­to tie­sa po tru­pu­tė­lį ima aiš­kė­ti.

Pusė šalies gyventojų tiki, kad moterys pačios kaltos dėl smurto prieš jas

pavargusi-moteris-Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliktos apklausos duomenimis, pusė šalies gyventojų yra linkę manyti, kad moterys, prieš kurias smurtaujama, yra pačios dėl to kaltos. Tyrimo dalyviai buvo prašomi įvertinti nuo smurto nukentėjusių moterų elgesį. 85 proc. respondentų pritarė teiginiui, kad norėdama moteris visada gali nutraukti santykius su smurtaujančiu vyru.

Apklausa: pirmieji Seimo darbo metai vertinami blogai

seimas-ir-vaikasDidžioji dalis Lietuvos gyventojų yra nepatenkinti pirmųjų Seimo metų veiklos rezultatais, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu rinkos tyrimų kompanijos RAIT atlikta apklausa.  Tyrimo metu gyventojų teirautasi, kokie buvo jų lūkesčiai ir kaip jie vertina pirmuosius parlamentarų darbo metus. 45 proc. apklaustųjų Seimo darbą įvertino blogai, 13 proc. – gerai, o 42 proc. nuo vertinimų susilaikė. Seimas į pirmąjį posėdį susirinko prieš metus ir vieną dieną – 2016 metų lapkričio 14-ąją.

Pervargę medikai sukilo – pateikė labai griežtus savo reikalavimus

ligoninePenktadienį diskusijai sostinėje susitikę medikai nusprendė griežtinti retoriką - prašymus ir skundus ydinga sveikatos apsaugos sistema keisti konkrečiais reikalavimais. Kad ledai sujudėjo rodo ir sekmadienį naktį išplatinta peticija, kurioje dominuoja žodžiai „reikalaujame“ ir „nedelsiant“. Ją pirmadienį 11 val. ryto jau buvo pasirašę 15 tūkst. asmenų.

Lietuvoje buriasi nauja grupuotė: mato kyšančias Kremliaus ausis

rusijaPogrindyje tūnojusi Lietuvos radikalų fašistų grupelė lenda į viešumą. Šalies didmiesčiuose žmonės agituojami žadinti savyje fašizmą ir naikinti demokratiją.  Spec. tarnybos jaunuolius stebi po didinamuoju stiklu, o politologai už kraštutinių dešiniųjų mato kyšančias Kremliaus ausis, praneša TV3 žinios. Pasirodė tautininkų eitynėse Juodais kostiumais vilkintys ir veidus po kraupiomis kaukėmis slepiantys jaunuoliai visuomenės dėmesį atkreipė pernai, Kovo 11-osios eitynėse, vykusiose sostinėje. Greta tautininkų žygiavę vyrai išsiskyrė atvirai demonstruojama nacistine simbolika ir didžiuliu antisemitišku, homofobišku plakatu.