Lietuvos naujienos

Seimas padidino atlyginimus tarnautojams, biudžetininkams, politikams

skaiciuojaSeimas po devynerių metų padidino bazinį dydį, pagal kurį skaičiuojamas biudžetininkų, valstybės tarnautojų, pareigūnų, teisėjų ir politikų atlyginimas.  Ketvirtadienį parlamentas įstatymu nustatė, kad kitąmet šis dydis sieks 132,5 euro – dviem eurais daugiau nei šiuo metu. Vyriausybė norėjo kitąmet šį dydį kelti pusantro euro, tačiau Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė jį didinti labiau – iš pradžių pritarta 137 eurų dydžiui, vėliau jis sumažintas iki 132,5 euro.


Policijoje – kapų tyla, nes prisidirbo vadas

teismasTel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir jam pri­klau­san­čia­me Ak­me­nės ko­mi­sa­ria­te vy­rau­da­vo ka­pų ty­la, kai bū­da­vo klau­sia­ma, ko­dėl ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Egi­di­jus Mei­žys bu­vo per­kel­tas į Tel­šius. Apie tai ne kar­tą ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“. Po ke­lių sa­vai­čių paaiš­kė­jo, kad E. Mei­žys ga­vo draus­mi­nę nuo­bau­dą – nau­jo­je dar­bo­vie­tė­je pa­že­min­tos pa­rei­go­s, ta­po vy­riau­siuo­ju ty­rė­ju. Ta­čiau apie aukš­to sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no nu­si­žen­gi­mą po­li­ci­jos va­do­vy­bė ofi­cia­liai nein­for­muo­ja vi­suo­me­nės be­veik du mė­ne­siai. Vis dėl­to tie­sa po tru­pu­tė­lį ima aiš­kė­ti.

Pusė šalies gyventojų tiki, kad moterys pačios kaltos dėl smurto prieš jas

pavargusi-moteris-Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliktos apklausos duomenimis, pusė šalies gyventojų yra linkę manyti, kad moterys, prieš kurias smurtaujama, yra pačios dėl to kaltos. Tyrimo dalyviai buvo prašomi įvertinti nuo smurto nukentėjusių moterų elgesį. 85 proc. respondentų pritarė teiginiui, kad norėdama moteris visada gali nutraukti santykius su smurtaujančiu vyru.

Apklausa: pirmieji Seimo darbo metai vertinami blogai

seimas-ir-vaikasDidžioji dalis Lietuvos gyventojų yra nepatenkinti pirmųjų Seimo metų veiklos rezultatais, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu rinkos tyrimų kompanijos RAIT atlikta apklausa.  Tyrimo metu gyventojų teirautasi, kokie buvo jų lūkesčiai ir kaip jie vertina pirmuosius parlamentarų darbo metus. 45 proc. apklaustųjų Seimo darbą įvertino blogai, 13 proc. – gerai, o 42 proc. nuo vertinimų susilaikė. Seimas į pirmąjį posėdį susirinko prieš metus ir vieną dieną – 2016 metų lapkričio 14-ąją.