Aktualijos

Violeta Linkienė. Antikrizinių projektų keliai ir klystkeliai

Krizė paskelbta. Skelbiami būsimos Vyriausybės antikrizinių priemonių plano projektai. Taip pat ir galimi pakeitimai mokesčių sistemoje. Tiesa, tie galimi pokyčių variantai labai greitai keičiasi, tačiau, kad ir koks projektas beišvystų dienos šviesą, paskirtasis premjeras ar jo būsimo kabineto galimi nariai vis pažymi, jog vienas tikslų – sušvelninti krizės padarinius paprastiems žmonėms. Tikrai būtų gražu, jeigu taip būtų. Tačiau...

Vilniaus m. policijos darbuotojų atstovai susitiks su Policijos generaliniu komisaru

Rugpjūčio 11, pirmadienį, 15 val., Vilniaus apskrities policijos pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų vadovai Vytautas Lamauskas (Vilniaus apskrities ITĮPS) ir Vladas Sanda (Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga) susitiks su Policijos generaliniu komisaru Vizgirdu Telyčėnu

Susitikimo metu profesinių sąjungų vadovai ketina informuoti policijos vadovą apie susiklosčiusią situaciją Vilniaus policijoje.

Profesinės sąjungos jau antrus metus siekia atkreipti visuomenės bei policijos vadovybės dėmesį į Vilniaus policijos vadovų piktnaudžiavimus bei valdymo stilių. Darbuotojų atstovai kaltina Vilniaus policijos viršininką piktnaudžiavimais skiriant pareigūnus į pareigas, netinkamai apskaitant darbo laiką, neskaidriai skatinant darbuotojus, atvirai apie problemas prabylančių pareigūnų persekiojimu, neskaidriai ir neracionaliai vykdant pertvarkymus, motyvuojant pareigūnus, kuriant neigiamą psichologinę atmosferą Vilniaus policijos padaliniuose.

Kaip įsteigti profesinę sąjungą?

Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti bei formuoti savo veiklos programą.

Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Pareigūne, žinok savo teises: kasmetinės atostogos, atostogų eilės sudarymas

Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 2008-01-25 patvirtino Vilniaus m. VPK veiklos (darbo) reglamentą (toliau – Reglamentas). Kasmetinės atostogos visiems Vilniaus m. VPK darbuotojams suteikiamos vadovaujantis šio Reglamento XIV skyriuje išdėstytomis nuostatomis. Daugiausiai diskusijų sukėlė Reglamento 173 ir 174 punktai, o konkrečiai tai, jog „Vilniaus m. VPK darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką įsakymu tvirtina Vilniaus m. VPK viršininkas” ir “Vilniaus m. VPK viršininko įsakymu patvirtintas kasmetinių atostogų suteikimo grafikas turi įsakymo galią, todėl įsakymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo nerašomi, išskyrus tuos atvejus, kai dėl svarbių priežasčių keičiasi atostogų laikas. Apie tikslingumą keisti nustatytą kasmetinių atostogų grafiką sprendžia darbuotojo tiesioginis vadovas.”
Vadovaujantis Reglamento 175 p., Vilniaus m. VPK Personalo skyrius paruošė atostogų grafiko formą ir pastabas. Kasmetinių atostogų grafikas šiuo metu kiekviename Vilniaus m. VPK padalinyje yra pildomas (t.y. – numatomos kasmetinės 2008 m. atostogos kiekvienam Vilniaus m. VPK padalinio darbuotojui), o sudarytą grafiką turėtų patvirtinti Vilniaus m. VPK viršininkas. Pažymėtina, jog pildant 2008 m. kasmetinių atostogų suteikimo grafiką, yra būtinas darbuotojo sutikimas (parašas grafoje „Suderinta“).

Pareigūne, žinok savo teises: kompensavimas už viršvalandinį darbą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo mėn. priėmė nutartį, kurioje nurodė, jog vidaus tarnybos pareigūnams savaitės (7 kalendorinių dienų) darbo norma yra 40 val., o šią normą viršijantis darbo laikas laikytinas viršvalandžiais. Viršvalandžiai apskaičiuojami sumuojant apskaitinio laikotarpio metu dirbtą laiką (gali būti, kad vieną savaitę bus išdirbta 48 val. o kitą savaitę 36 val., šiuo atveju viršvalandžių susidaro tik 4 val.).