Aktualijos

Susitikimas su VRM ministru

2009-12-15 d. 14.00 val. vidaus reika lų ministras Raimundas Palaitis susi tiks su Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininke Loreta Soščekiene ir

Sisitikimas VSAT Štabe

2009-11-27, penktadienį, VSAT Štabe Vilniuje LVRSRPS pirmininkė Loreta Soščekienė ir kitų pasienio profesinių sąjungų vadovai susitiko su VSAT vadu Sauliumi Stripeika