Aktualijos

Pareigūnams - naujas premjero akibrokštas

(Informacinis pranešimas)        

 LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius sudarė darbo grupę statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų reglamentavimui tobulinti, tačiau profesinių sąjungų atstovų į ją neįtraukė.“Pagrindinė profesinių sąjungų užduotis - ginti savo narių teises. Deja, negalime šito padaryti, nes vėl esame ignoruojami.

Susitikimas prezidentūroje

Šią savaitę, t.y. rugsėjo 23 d. 10 val., į susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidento Nacio nalinio saugumo, Teisės , Politikos analizės ir Institucinių ryšių grupių patarėjais pakviesti LVRSRPS atstovai:

Situaciją VSAT aptarė profsąjungų ir pasieniečių vadovai

Trečiadienį VSAT aktualijas tarnybos Štabe Vilniuje aptarė Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė ir pasieniečių vadas generolas Saulius Stripeika. Susitikimo metu buvo kalbama apie dabartinę finansinę tarnybos padėtį bei kitiems metams sienos apsaugai numatomą skirti biudžetą.