Aktualijos

Dėl lėšų stygiaus pareigūnai vėluoja į iškvietimus, valstybės sieną saugo pėsčiomis, o kai kurių funkcijų nevykdo iš viso

vrsps straipsniamsPerdėtas biudžeto karpymas teisėsaugos sistemoje virto absurdu ar net nusikaltimu prieš valstybę ir jos žmones. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, vykdydama ES išorės sienos apsaugą, dažniau patruliuoja pėsčiomis, nei važiuota, Policijos departamentas turi 1230 laisvų pareigybių, tačiau negali įdarbinti pareigūnų, nes trūksta lėšų jau dabar užimtoms pareigybėms finansuoti, akcizu apmokestintų prekių kontrolė vyksta vangiai, nes nėra lėšų benzinui ir mokėti už naktinį darbą.

Vidaus reikalų ministerija siūlo palaipsniui grąžinti valstybės pareigūnų algos bazinį dydį iki 490 Lt

vrsps straipsniamsVidaus reikalų ministerija (VRM) išreiškė nuomonę dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengto įstatymo projekto dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2013 metais. Juo siūloma bazinį dydį, taikomą 2013 metais, palikti tą patį, kuris galioja 2012 m. – 450 Lt. Šis bazinis dydis nekito nuo 2009 m. vidurio.

VRM nurodo, kad per pastaruosius dvejus metus tarnybą palieka vis daugiau patyrusių statutinės valstybės tarnautojų, o naujų priimama nepakankamai, ”<...>todėl, siekdami atkurti vidaus tarnybos patrauklumą, padidinti vidaus tarnybos sistemos statutinių valstybės tarnautojų motyvaciją, taip pat užtikrinti veiksmingą valstybės tarnybą, kurios gretų nepaliktų patyrę profesionalai, siūlome spręsti klausimą dėl bazinio dydžio 2013 m. didinimo ir palaipsniui jį grąžinti į iki 2008 m. gruodžio 31 d. galiojusį 490 Lt dydį.”

Tuo tarpu projekto rengėjai (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) pasiūlymą bazinį dydį palikti tokį patį, motyvuoja tuo, kad: „siekiant nedidinti valstybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui ir siekiant išvengti valstybės ir savivaldybių institucijose dirbančiųjų darbo užmokesčio mažėjimo. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos išvadą nedidinti lėšų išlaidoms, išskyrus tas išlaidas, kurių neįmanoma išvengti: didėjančios skolos tvarkymo išlaidos, įmokos į ES biudžetą, lėšos, reikalingos ES finansuojamiems projektams bendrai finansuoti, siūloma 2013 m. nustatyti ne didesnį nei 2012 metais galiojantis pareiginės algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis) – 450 litų.”


Tačiau numatoma neigiama tokio priimto įstatymo pasekmė: “esant infliacijai, kylant kainoms, sumažės valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų perkamoji galia.”

Įstatymo projektui palikti bazinį dydį tokį patį, kaip ir 2012 m., pritarimą išreiškė LR Krašto apsaugos ir Finansų ministerijos.

Primename, kad Lietuvos VRS respublikinė profesinė sąjunga jau ne kartą yra pareiškusi, kad bazinės algos atstatymo iki 2008 m. galiojusio 490 Lt dydžio klausimą, reikia svarstyti nedelsiant: http://www.vrsps.lt/naujienos/aktualijos/2163-lpsk-tarnautoj-ir-statutini-pareign-algas-reikia-atstatyti-nedelsiant

LVRSRPS informacija
2012-05-30