Aktualijos

LTPF: 30 proc. mažinti asignavimus probacijos tarnyboms prekėms ir paslaugoms būtų žalinga

procentaiLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) kreipėsi į Seimo biudžeto ir finansų, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos ir į Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetus dėl asignavimų probacijų tarnyboms.

Pasak LTPF pirmininkės Loretos Soščekienės, džiugina, kad – nors ir nežymiai – planuojama skirti daugiau asignavimų 2018 m. probacijos tarnybų darbuotojų darbo užmokesčiui. Vis tik, atsižvelgiant į pareigūnų darbo krūvį, Kalėjimų departamento rekomendacijas dėl darbo krūvio, taip pat šalies politikos planus mažinti įkalinimo įstaigose kalinčių asmenų skaičių, akivaizdu, jog kiekvienai probacijos tarnybai ir 2018 m., ir ateityje prireiks didinti pareigybių skaičių. Tai reiškia, kad realus asignavimų darbo užmokesčiui poreikis didesnis nei planuojamas tų asignavimų didinimo mastas kitiems metams.