Aktualijos

J. Cinaitienė. ETT sprendimas dėl pasyvaus budėjimo namuose pripažinimo darbo laiku

ugnegiasiai2018 m. vasario 21 d. Europos Teisingumo Teismas (toliau – Teismas) priėmė sprendimą R. Matzak byloje prieš Ville de Nivelle (Belgija) dėl pasyvaus budėjimo namuose pripažinimo darbo laiku. Belgijos teismas kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą, klausdamas, ar pasyvus budėjimas namuose gali būti pripažįstamas darbo laiku pagal Darbo laiko direktyvą (2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 2003/88/EB) (toliau – Direktyva).A. Černiauskas: „Verslas bijo tartis tiesiai su profsąjungomis“

cerniauskas„Teoriškai nacionalinėse, šakos ar teritorinėse kolektyvinėse sutartyse naujas Darbo kodeksas daug kur leidžia darbdaviams ir profesinių sąjungų atstovams susitarti, nukrypstant nuo jo nuostatų. Praktiškai – verslas to baidosi, o Vyriausybė, pati skatinusi aktyvesnį socialinį dialogą, berods, persigalvojo“, – sakė Artūras Černiauskas per šiandieninį Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tarybos posėdį.

Reorganizuotos Lietuvos probacijos tarnybos centras bus Panevėžyje

infoTeisingumo ministerijos siūlymui pradėti penkių probacijos tarnybų, įsikūrusių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, reorganizaciją Vyriausybė pritarė dar praėjusių metų pabaigoje. Šiandien teisingumo ministrė Milda Vainiutė ir Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis po vizito Panevėžyje priėmė sprendimą, kad centralizuotos probacijostarnybos centras bus steigiamas būtent šiame mieste.

A.Perednis. Apie policijos darbą

polic.ir.suoDiskusijoje apie policijos darbą šiandien pasidalinau keliomis britų policijos įkūrėjo, buvusio dukart premjero, sero Roberto Pyl’io mintimis apie gerą policijos darbą, užrašytom dar 1829 metais Londone, manau, nepraradusiom savo aktualumo ir šiandien. Policijos egzistavimo esmė - nusikaltimų prevencija. Kai nusikaltimų mažai ir policijos nesimato, o tvarka egzistuoja, tuomet gerai dirbama, ne tuomet, kai demonstruojama jėga ar vieša kova su nusikaltėliais.