Gerovei užtikrinti ir motyvacijai didinti – kolektyvinė sutartis

VSAT kolektyvVidaus reikalų ministerijoje (VRM) pasirašyta Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinė sutartis, pagal kurią susitarta dėl pareigūnų darbo ir poilsio laiko, kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo, profesinių sąjungų veiklos garantijų ir kt.
„Ši sutartis – aktyvių derybų su profesinėmis sąjungomis, prasidėjusių praėjusiais metais, rezultatas. Tai – sėkmingo socialinio dialogo pavyzdys. Manau, rasti sprendimai padės kelti pareigūnų gerovę, išlaikyti puikų darbingumą bei motyvaciją ir sustiprinti bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Dokumentą pasirašė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (VSAT) vadas Renatas Požėla, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. 

Sutartyje numatytas palankesnis darbuotojų darbo ir poilsio laikas. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems ilgesnį nei 5 metų darbo VSAT stažą, prie kasmetinių atostogų pridedamos 3 papildomos poilsio dienos. Už kiekvieną paskesnį 5 metų darbo laikotarpį pridedama dar po 2 dienas, kol bendra kasmetinių atostogų trukmė neviršija 37 dienų. 

„Visuomet siekiame plėtoti socialinę partnerystę, todėl šios sutarties pasirašymas yra intensyvaus mūsų bendro darbo rezultatas. Džiaugiuosi, kad pasieniečiams taip užtikrinamos patrauklios ir palankios darbo sąlygos, skatinamas darbdavio, profesinių sąjungų ir darbuotojų bendradarbiavimas, stiprinama darbuotojų motyvacija ir lojalumas organizacijai“, – sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla.

VSAT Aviacijos valdybos darbuotojams, skraidžiusiems daugiau nei 150 valandų per kalendorinius metus, suteikiamos 2 papildomos poilsio dienos. Poilsio diena pirmąją mokslo metų dieną suteikiama ir VSAT darbuotojams, auginantiems vaiką iki 12 metų amžiaus.

Sutartyje numatytas ir glaudesnis VSAT bei profesinių sąjungų organizacijų bendradarbiavimas, dalijimasis informacija, užtikrinamos garantijos profesinių sąjungų atstovams. Pavyzdžiui, nustatomas didesnis darbo valandų skaičius per metus profsąjunginei veiklai, darbdavio iniciatyva ir nesant darbuotojo kaltės iš darbo atleidžiant profesinės sąjungos atstovą reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas.

Derybos, kad būtų parengta šakos kolektyvinė sutartis, prasidėjo praėjusiais metais, Vyriausybei priėmus nutarimą. Prie derybų stalo sėdo VRM, VSAT ir pareigūnų profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, sudarytos iš Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos narių, atstovai.

Sutartis ją įregistravus galios 4 metus. Ankstesnė Valstybės sienos apsaugos šakos sutartis buvo pasirašyta VSAT vado bei profesinių sąjungų jungtinės atstovybės ir 2019 m. sausio 1 d. nustojo galioti.
 
VRM informacija
2019-07-08