TEISMAS: PAREIGŪNAMS KOMPENSACIJOS BUVO MAŽINAMOS NEPAGRĮSTAI

infooTeismas pripažino, kad pareigūnams, kurie į tarnybą ir iš jos vyko automobiliais su dyzeliniu kuru, kompensacijos už kelionės išlaidas mažinimas 35 procentais buvo nepagrįstas.
 
 
 
 
 
 
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) iniciatyva administracinėje byloje, kurioje pareiškėjus atstovauja Profesinė sąjunga, teismas kreipėsi į Lietuvos vyriausiajį administracinį teismą (toliau - LVAT) su prašymu ištirti, ar kelionės išlaidų mažinimas pareigūnams, važinėjantiems į tarnybą ir iš jos automobiliais su dyzeliniais varikliais neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams bei konstituciniams principams.

LVAT pripažino, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-3 patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktas ta apimtimi, kiek jame nustatyta, jog naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais, prieštarauja konstituciniam atsakingo valdymo principui.

Profesinė sąjunga ragina visus Profesinės sąjungos narius, kurie į tarnybą ir iš tarnybos važinėjo automobiliais su dyzeliniais varikliais, kreiptis į Profesinę sąjungą dėl bylinėjimosi prisiteisiant nesumokėtą kelionės išlaidų kompensacijos dalį.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

2019-07-01