Teismas nusprendė sumažinti atlygintiną žalą

infoLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sveikina teismo sprendimą sumažinti žalą, kurią turėtų atlyginti pareigūnas, pusiau. Minėtąjį pareigūną teisme atstovavo LTPF teisininkė Olga Kilkinova. 2018 m. gruodžio 12 d. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų tarnybinių ginčų komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjusi Panevėžio AVPK pareigūno A. K. prašymą dėl padarytos 300 eurų materialinės žalos atlyginimo, sumažinimo 50 proc.
 
 
 
Komisija, įvertinusi visas materialinės žalos padarymo faktines aplinkybes ir galiojantį teisinį reglamentavimą, pripažino šį prašymą teisėtu ir pagrįstu bei nusprendė s i ū l y t i buvusiam Panevėžio AVPK viršininkui E. L. pakeisti skundžiamą individualų administracinį aktą dalyje dėl atlygintinos žalos dydžio ir nustatyti, kad A. K. turi atlyginti mažesnę – 150 eurų dydžio žalą.

Vis tik buvęs Panevėžio AVPK viršininkas E. L. į šį Komisijos siūlymą neatsižvelgė ir vienasmeniškai nusprendė, priimdamas atitinkamą įsakymą, kad pareigūnas A. K. turi atlyginti beveik visą padarytą žalą – 265 Eur, kas sudaro du pareiginės algos bazinius dydžius. Toks sprendimas motyvuotas tuo, kad Tarnybinio transporto remonto organizavimo ir materialinės žalos atlyginimo aprašo, patvirtinto Lietuvos generalinio komisaro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 5-V-753 „Dėl tarnybinio transporto remonto organizavimo ir materialinės žalos atlyginimo aprašo patvirtinimo“, 26 punkte nustatyta: „Kai tarnybinės rizikos buvo viršytos nedaug, rekomenduotina nustatyti atlygintinos žalos dydį iki 2 pareiginės algos bazinių dydžių.“ Taigi, pareigūnui A. K., nepaisant jo prašymo, taikytas maksimalus atlygintinos žalos dydis.

Pažymime, kad Komisija, iki priėmus nurodytą sprendimą, siūlė buvusiam Panevėžio AVPK viršininkui E. L. ir pareigūnui A. K. taikiai baigti individualų tarnybinį ginčą dėl padarytos materialinės žalos dydžio sumažinimo 50 proc. iki 150 eurų, bet buvęs Panevėžio AVPK viršininkas E. L. siūlymą ignoravo ir taikos sutartis sudaryta nebuvo.

Pareigūnas A. K., nesutikęs su buvusio Panevėžio AVPK viršininko E. L. sprendimu, kreipėsi su skundu į Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio Rūmus.

2019 m. birželio 4 d. sprendimu teismas tenkino pareigūno A. K. skundą iš dalies. Konstatuota, kad priskaičiuota atlyginti 265 eurų suma pakankamai didelė, kad A. K. materialinė padėtis yra pakankamai sunki ir kad Panevėžio AVPK pagal ginčijamą įsakymą jau išskaitė iš A. K. darbo užmokesčio 265 eurų. Dėl to nuspręsta sumažinti priskaičiuotos atlygintinos padarytos materialinės žalos dydį nuo 265 eurų iki 150 eurų ir tuo pačiu įpareigoti Panevėžio AVPK grąžinti A. K. išskaičiuotus permokėtus 115 eurų.

Šis teismo sprendimas Panevėžio AVPK apskųstas nebuvo, jis įsiteisės liepos 4 d.

  LTPF
2019-06-17