Aiškesnė ligos išmokų sistema VRS pareigūnams

ligonineLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pastangomis po ilgų derybų pagaliau prieita prie aiškesnės sistemos išmokant ligos išmokas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams. Pakankamai ilgai vidaus reikalų sistemos įstaigose nebuvo vieningos praktikos dėl ligos išmokų pareigūnams ir skirtingos įstaigos nustatydavo savą apmokėjimo tvarką.
Dėl šios problemos LTPF ne kartą kreipėsi į centrinių įstaigų vadovus bei Vidaus reikalų ministeriją, siekdama suvienodinti ligos išmokos mokėjimo tvarką vidaus tarnybos sistemoje.

Pavyzdžiui, pasitaikė atvejų, kada pareigūnams nemokėta ligos išmoka už 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, jeigu šios dienos yra savaitgalis arba šventinės dienos.

Vidaus reikalų ministerijos pateiktame atsakyme LTPF aiškiai įvardyta, kad „Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad jeigu centrinėje statutinėje įstaigoje ar pavaldžiose įstaigose buvo nemokėta ligos išmoka pareigūnams už 2 pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas, kurios pagal pareigūno darbo grafiką buvo darbo dienos (arba bent viena iš jų buvo darbo diena), vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų 33 punktu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi, nesumokėta ligos išmoka pareigūnams privalo būti nedelsiant sumokėta, įskaitant delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-31 „Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo“.

Džiaugiamės, kad LTPF atstovų iniciatyvos ir pastangų dėka pagaliau įvedama vieninga praktika, kuri įneš daugiau aiškumo susirgus ir mūsų ugniagesiams gelbėtojams. Pagaliau pakeistas Darbo ir poilsio laiko organizavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas ir jame įtvirtinta, kad:

„Pamainomis dirbančių darbuotojų nedarbingumo dėl ligos atveju, perskaičiuojant darbuotojo darbo valandų skaičių, tenkantį apskaitiniam laikotarpiui,pirmos dvi nedarbingumo dienos, sutampančios su darbuotojo darbo grafiku, skaičiuojamos pagal darbo grafike numatytas dirbti valandas, o nuo trečios nedarbingumo dienos skaičiuojama taikant 5 darbo dienų (nuo pirmadienio iki penktadienio) 8 valandų savaitės darbo grafiką. Nedarbingumo dėl slaugos, kitais nedarbingumo ar nušalinimo nuo darbo atvejais, perskaičiuojant darbuotojo darbo valandų skaičių, tenkantį apskaitiniam laikotarpiui, nuo pirmos nedarbingumo ar nušalinimo nuo darbo dienos skaičiuojama taikant 5 darbo dienų (nuo pirmadienio iki penktadienio) 8 valandų savaitės darbo grafiką.“

LTPF informacija
2019-06-03