Prisijungė Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga

NPPPS logo apvalus spalvotas mazasDžiaugiamės, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos šeimą sustiprino dar viena organizacija - šįkart Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga! "Galime didžiuotis, kad LTPF nuolat stiprėja ir auga.
Su kiekvienu nauju nariu mūsų įtaka ir galimybės geriau atstovauti pareigūnų interesams didėja, - sako LTPF pirmininkė L. Soščekienė. - Linkime kuo geriausios kloties įgyvendinant užsibrėžtus tikslus ir ginant pasienio pareigūnus!"

Š. m. kovo 24 d. buvo įsteigta, o balandžio 4 d. įregistruota nauja pasienio pareigūnus vienijanti – Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga. Ji  tapo ketvirtąja Profsąjungų centro, kuriame be naujos narės yra dar ir Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, šeimos nare.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga buvo įkurta kaip alternatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbantiems pareigūnams, kurių netenkino kaip jų interesus iki šiol atstovavo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS). Pažymėtina, kad tiek LPPPS, tiek NPPSS pirmininkas yra vienas ir tas pats asmuo – Vladimiras Banelis.

Dėl NPPSS galimai neskaidriai naudojamų lėšų iš LPPPS tarybos nutarė pasitraukti tarybos narys Žygimantas Kalpokas ir vicepirmininkas Rimantas Liepa. 2019 m. vasario mėn. jie organizavo Vilniaus oro uosto pasienio užkardos ir Užsieniečių registracijos centro LPPPS narių susirinkimus. Susirinkimų metu buvo nuspręsta prisijungti prie Profsąjungų centro ir įkurti naują pasieniečių profesinę sąjungą.

Pagrindinės Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos gimimo priežastys:

  • profesinė sąjunga neturi būti politikų įrankiu jų tikslams įgyvendinti;
  • profesinė sąjunga privalo ginti ir puoselėti demokratines vertybes, o ne apsimetinėti, kad tą daro;
  • profesinei sąjungai reikia mokėti išgirsti savo narius, kad tinkamai galėtų užtikrinti jų teises, socialines ir ekonomines sąlygas bei jų garantijas;
  • profesinės sąjungos veiklos ir finansinis skaidrumas būtinos ir esminės organizacijos vertybės;
Tolimesni Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tikslai yra šie:

  • plėsti ir siūlyti įvairias patrauklias lengvatas profesinės sąjungos nariams ir jų šeimos nariams įvairioms paslaugoms gauti;
  • Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos poziciją jautriais ir ypač svarbiais pareigūnams klausimais formuoti tik po konsultacijų su pačia profesinės sąjungos bendruomene (nariais pasienio rinktinėse, užkardose, pasienio kontrolės punktuose, valdybose ir pan.);
  • didinti ir telkti profesinės sąjungos bendruomenę organizuojant savo narių poilsį;
  • esant galimybei teikti materialinę paramą savo nariams;
  • atkurti ir stiprinti pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis, kad kuo daugiau  Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbančių pareigūnų norėtų būti šios bendruomenės dalimi.

 LTPF informacija pagal  http://www.profsajungos.eu