Ginti, saugoti, padėti?

bosasKodėl po teisėsaugos pareigūnų šūkio padėjau klaustuką? Bijau, kad šis gražus „į išorę“ nukreiptas, t. y. tautai pritaikytas, mūsų misijos pažadas vis rečiau prisimenamas policijos sistemos viduje. Dažnai matau, kad patys policijos pareigūnai į jo veikimo „teritoriją” nepatenka.

Vadovai visomis išgalėmis ginasi nuo kritikos ir saugo savo mundurą. Daug kur susiklostė tokia situacija, kad į aklai viršininkų žodžiais nesekančius ir už save pastovėti nebijančius pareigūnus imta žiūrėti kaip į priešus. Aišku, atitinkamai ir elgiamasi. Prasitrynus akis nuo blizgios paradinės policijos vadovų pusės, greitai nusivili. Dažnai sprendžiame kone lygioje vietoje tarp pavaldinių ir vadovų kylančias konfliktines situacijas, kurioms išvengti būtų užtekę pastarųjų žmogiško supratimo ir empatijos.
Štai vienas iš naujų pavyzdžių – daugiau nei prieš mėnesį Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kreipėsi į Policijos departamentą dėl padėties Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Situacija eilinė ir paprasta – darbo ir poilsio laiko režimo pakeitimas. Pareigūnai dirbo ir toliau pageidavo dirbti dvi dienines, dvi naktines pamainas bei gauti keturias poilsio dienas. Motyvuojant tuo, kad pareigūnai pavargsta ir jiems sunku dirbti antrą naktinę pamainą iš eilės, režimą pasiūlyta pakeisti į vieną dieninę, vieną naktinę pamainą ir dvi poilsio dienas.
Žinoma, kad pareigūnai pavargsta dirbdami naktimis – su tuo nesiginčijame. Bėda ta, kad, pareigūnų teigimu, bėgant nuo vilko – užšokta ant meškos. Nustatytas naujas grafikas dar labiau vargina, suvaržo pareigūnų laisvalaikio planus ir sukelia nemažai kitų nepatogumų. Trumpai tariant, visos (pabrėžiu – visos) tarnybos pateikė savo argumentus, kodėl joms netinka naujasis darbo ir poilsio režimas, bet jie tiesiog ignoruoti.
Pirmą kartą šis klausimas svarstytas dar rugpjūčio pabaigoje Darbo tarybos atstovų posėdyje ir nutarta VPK viršininkui raštu pateikti argumentuotus siūlymus, pastebėjimus bei perspėti dėl galimų grėsmių dėl darbo ir poilsio laiko režimo pakeitimo. Pareigūnų atstovai surinko kolegų nuomones ir pateikė Panevėžio AVPK viršininko pavaduotojams M. Ambraziūnui ir R. Žekoniui. Vėliau, rugsėjo pradžioje, vykusiame Darbo tarybos posėdyje aiškiai nutarta nepritarti darbo ir poilsio režimo pakeitimams. Be abejo, su šiuo sprendimu supažindinti ir vadovai. Tada, rugsėjo 25 d., policijos pareigūnai kreipėsi į Panevėžio AVPK vadovą, išreikšdami nesutikimą dirbti pakeistu režimu. Tam paremti surinkti darbuotojų parašai ir įteikti vadovui.
Kaip į pareigūnų poreikius ir norus reagavo vadovybė? Ignoravimu. Rezultatas – darbo ir poilsio režimas pakeistas taip, kaip norėjo vadovai.
Pareigūnų atstovams neliko nieko kito tik, kaip minėta, kreiptis į Policijos departamentą. Deja, šie nusiplovė rankas ir viską vėl grąžino aiškintis Panevėžio AVPK. Skundas Policijos departamentui vis tik ne kaip atrodo, tad viršininkas E. Lapinskas vis tik teikėsi nužengti iš savo Olimpo ir ėmė glaistyti situaciją. Deja, tik dėl akių – pareigūnų nuomonė kaip nerūpėjo anksčiau, taip ir neparūpo. Tik, kai paskutinio susitikimo su pareigūnais metu, jie vienas po kito ėmė demonstratyviai palikinėti salę, atsirado raštas-atsakymas ir pareigūnų paprašyta dar kartą teikti siūlymus svarstyti.
Staigmena, staigmena – į juos vėl niekas nekreipė dėmesio. Neseniai gautame raštiškame atsakyme matome tai, ko tikėjomės. Pareigūnų nuomonė vėl ignoruota. Nuo lapkričio 1 d. nutarta nustatyti darbo ir poilsio laiko režimą taip, kad sudarant darbo grafikus:
1. Vienos pamainos trukmė būtų ne ilgesnė kaip 12 val.;
2. Tarp dviejų naktinių pamainų poilsio laikas – būtų ne trumpesnis kaip 24 val. (išimtinais atvejais, atsižvelgiant į padalinio veiklos specifiką, poilsio laikas tarp dviejų naktinių pamainų gali būti trumpinamas, bet ne mažiau kaip iki 18 val.);
3. Nepertraukiamas poilsio laikas per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį – ne mažiau kaip 48 val.
Kaip matome, rezultatas toks, kokio ir norėjo vadai. Pareigūnų argumentai taip ir nenusverė vadovybės kietakaktiškumo. Su policininkais vėl pasielgta ne kaip su kolegomis ar partneriais, su kuriais siekiama tų pačių tikslų, o kaip su žodžio neturinčiais vergais. Policijos departamentas ir Panevėžio AVPK dar kartą patvirtino, kad „Ginti. Saugoti. Padėti“ patiems pareigūnams negalioja.
 
LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė
2018-10-30