Su profesine švente ! Su 100-mečiu !

Su profesine švente Su 100-ečiuMieli kolegos, nuoširdžiai sveikiname su Angelų sargų diena ! Šiemet ji ypatinga: prieš šimtą metų , dar tarpukariu, prasidėjo Lietuvos policijos - taigi, ir mūsų - istorija !
 
Nors šiandien susiduriame su nemažais iššūkiais, nepamirškime, kaip toli per šiuos 100 metų nuėjo prieš mus buvę kolegos, ir semkimės iš to stiprybės. Sudėtingomis sąlygomis lietuviškos policijos tradicijas pradėję kurti nepriklausomos Lietuvos idėjai atsidavę savanoriai padarė kone neįmanomą.
 
 
Jų pramintomis pėdomis sekė tolesnės policininkų kartos, palikdamos savą pėdsaką.

Sveikindama su šia gražia sukaktimi ir profesine švente, labiausiai noriu mums palinkėti po savęs palikti ryškius pėdsakus ir svariai prisidėti prie tolesnio policijos stiprinimo ir saugesnės šalies kūrimo !
 
LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė
2018-10-01