PROFESINES SĄJUNGAS INFORMUOTI PRIVALOMA

parasasLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos duomenimis, pasitaikė atvejų, kuomet policijos įstaigų vadovai apie sudaromas atrankos ir vertinimo komisijas informavo ne įstaigoje veikiančias profesines sąjungas, o tik darbo tarybas, tuo pažeisdami galiojantį teisinį reglamentavimą.
 LTPF kreipėsį į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama parengti išaiškinimą policijos įstaigų vadovams bei įpareigoti juos laikytis galiojančių įstatymų.

VRM, įvertinusi galiojantį reglamentavimą konstatatavo, kad nei Vidaus tarnybos statute, nei Taisyklėse nenustatyta, kad atrankos ar vertinimo komisijos nariu turėtų būti skiriamas darbo tarybos atstovas, tačiau nustatyta, kad turi būti skiriamas įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos atstovas.

Be to, nei pagal Vidaus tarnybos statutą, nei pagal kitus teisės aktus nenustatyta, kad atrankos ar vertinimo komisijos nariu vietoj profesinės sąjungos atstovo galėtų būti skiriamas darbo tarybos atstovas. Atsižvelgiant į tai, sudarant atrankos ar vertinimo komisijas, į jas turi būti įtraukiami profesinių sąjungų atstovai (tais atvejais, kai vidaus reikalų įstaigoje veikia profesinė sąjunga).


Pridedame VRM atsakymą:

VRM rastas 1


VRM rastas 2


LTPF informacija
2018-05-07