Profsąjungų siūlymas Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktoriui: parduokit karūną ir nusipirkit kepurę

kortaLiūdnai pagarsėjo dar viena istorija apie pareigūnų vertinimus. Šį kartą – ne Vidaus reikalų ministerijos įstaigose, o Kalėjimų departamentui priklausančioje Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje.

Trumpai: tiesioginė probacijos pareigūnės viršininkė įvertino jos veiklą „labai gerai“ ir pateikė siūlymą suteikti aukštesnę (pirmą) kvalifikacinę kategoriją.

 Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, atlikusi Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus pareigūnų eilinį vertinimą, taip pat pateikė išvadą, kurioje pasiūlė minėtai pareigūnei suteikti nuosekliai aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Vis tik tai nieko nereiškė. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktorius, gavęs tokią komisijos išvadą, priėmė rezoliucinį sprendimą: „atsižvelgiant į pareigūnės neetišką ir nepagarbų elgesį su kitais kolegomis, kvalifikacinės kategorijos (aukštesnės) nesuteikti“.

Kvalifikacinių kategorijų pataisos pareigūnams suteikimo tvarką ir pagrindus reglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas. Šią tvarką detalizuoja Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių XI skyrius.

Reikia pabrėžti, kad vadovas priima ne bet kokį sprendimą, o įgyvendinantį vertinimo komisijos išvadoje pateiktą siūlymą. Kitaip tariant, kitokio sprendimo įstaigos vadovas priimti negali, nes teisės norma gana aiškiai apibrėžia jo diskreciją.

Logiška, kad Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija panaikino Šiaulių apygardos probacijos viršininko sprendimą nesuteikti pareigūnei aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei įpareigojo atsakovą priimti sprendimą, įgyvendinantį vertinimo komisijos išvadoje pateiktą siūlymą.

Plačiau su šiuo teismo sprendimu galite susipažinti čia:

 1234


56LTPF informacija
2018-02-07