Veikla užsienyje

Europos policijos sąjungos narių atstovų susitikimas Kroatijoje

epu
Europos policijos sąjunga (EPU) yra nepriklausoma profesinė sąjunga jungianti policijos profesines sąjungas visoje Europoje. Ją sudaro daugiau kaip
700 tūkstančių pareigūnų iš trylikos Europos šalių: Serbijos, Moldovos, Ukrainos, Bulgarijos, Rumunijos, Ispanijos, Vokietijos, Olandijos, Lietuvos, Latvijos, Kroatijos, Vengrijos ir Austrijos. Šiai sąjungai priklauso ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija. Pagrindiniai EPU tikslai - gerinti bei skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių Europos policijos profesinių sąjungų viešosios tvarkos ir saugumo srityje. Ši sąjunga skiria didelį dėmesį konkrečioms temoms,  kurios turi tiesioginį poveikį policijos pareigūnų pajėgų  stiprinimui ir tobulinimui.