Veikla užsienyje

LTPF atstovų vizitas Bukarešte

kopeciosLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai dalyvauja tarptautiniame projekte „Veiksmingi darbo santykiai policijoje – tarptautinis profesinių sąjungų bendradarbiavimas“, kurio iniciatorė yra Ispanijos policijos konfederacija. Šio projekto partneriai- kolegos iš policijos ir pasienio tarnybų, esančių Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir Ispanijoje.Apie tarptautinę konferenciją Bukarešte

lietuva-ir-esŠ.m. kovo 18-19 dienomis Rumunijos sostinėje Bukarešte vyko tarptautinė konferencija, skirta 2002 m. kovo 11 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvai Nr.  2002/14/EB „Dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos Bendrijoje“. Šios direktyvos tikslas ir principai: 1) sukurti bendrą sistemą, nustatančią minimalius darbuotojų teisės į informavimą ir konsultavimąsi reikalavimus Bendrijos įmonėse ir padaliniuose;

Įspūdžiai iš Europos policijos kongreso

Lorreta-mazasLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė Vokiečių profesinės sąjungos DPolG kvietimu kartu su Europos policijos profesinės sąjungos (EPU) kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Rumunijos, Bulgarijos, Austrijos, Moldovos ir Ukrainos 2014 m. vasario 17-19 dienomis lankėsi Berlyne, kur vyko 17-asis Europos policijos kongresas.

LTPF prisidėjo prie kreipimosi į Europos parlamento prezidentą

epuRugsėjo 13 d. Europos policijos sąjunga (EPU), į kurios sudėtį įeina ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, kreipėsi į Europos parlamento prezidentą M. Schultzą su prašymu skubiai užmegzti dialogą su Europos policijos sąjungų lyderiais, sprendžiant aktualius policijos veiklos efektyvumo ir saugumo klausimus. Kreipimosi raštą pasirašė LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė bei


LTPF atstovai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose Maskvoje

maskva2013 m. rugsėjo 9–18 dienomis Maskvoje, Darbo ir socialinių santykių akademijoje, Profesinių sąjungų judėjimo institute, vyko tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras Latvijos, Lietuvos, Kirgistano ir Ukrainos profesinių sąjungų darbuotojams. Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvo LTPF atstovai – Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius ir Utenos rajono policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Norkūnas.