Veikla užsienyje

Įspūdžiai iš Europos policijos kongreso

Lorreta-mazasLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė Vokiečių profesinės sąjungos DPolG kvietimu kartu su Europos policijos profesinės sąjungos (EPU) kolegomis iš Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Rumunijos, Bulgarijos, Austrijos, Moldovos ir Ukrainos 2014 m. vasario 17-19 dienomis lankėsi Berlyne, kur vyko 17-asis Europos policijos kongresas.

LTPF prisidėjo prie kreipimosi į Europos parlamento prezidentą

epuRugsėjo 13 d. Europos policijos sąjunga (EPU), į kurios sudėtį įeina ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, kreipėsi į Europos parlamento prezidentą M. Schultzą su prašymu skubiai užmegzti dialogą su Europos policijos sąjungų lyderiais, sprendžiant aktualius policijos veiklos efektyvumo ir saugumo klausimus. Kreipimosi raštą pasirašė LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė bei


LTPF atstovai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose Maskvoje

maskva2013 m. rugsėjo 9–18 dienomis Maskvoje, Darbo ir socialinių santykių akademijoje, Profesinių sąjungų judėjimo institute, vyko tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras Latvijos, Lietuvos, Kirgistano ir Ukrainos profesinių sąjungų darbuotojams. Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvo LTPF atstovai – Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius ir Utenos rajono policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Norkūnas.

Policijos veteranų organizacijos siekia pensininkų garbės

lkpb ps2013 m. gegužės 24–26 dienomis Czchów mieste, Lenkijoje, vyko Tarptautinis Policijos veteranų organizacijų konsultacinis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai – Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos pirmininkas Olegas Rimanas ir N. Akmenės Vidaus reikalų sistemos darbuotojų profesinės sąjungos narys Pranas Paleckis. Dalyviai, atstovaujantys Lenkijai, Čekijai, Slovakijai ir Lietuvai, išreiškė norą tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą dėl bendro tikslo – policijos pareigūnų pensininkų garbės ir socialinių teisių apsaugos.