Veikla užsienyje

LTPF atstovai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose Maskvoje

maskva2013 m. rugsėjo 9–18 dienomis Maskvoje, Darbo ir socialinių santykių akademijoje, Profesinių sąjungų judėjimo institute, vyko tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras Latvijos, Lietuvos, Kirgistano ir Ukrainos profesinių sąjungų darbuotojams. Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvo LTPF atstovai – Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius ir Utenos rajono policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Norkūnas.

Policijos veteranų organizacijos siekia pensininkų garbės

lkpb ps2013 m. gegužės 24–26 dienomis Czchów mieste, Lenkijoje, vyko Tarptautinis Policijos veteranų organizacijų konsultacinis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai – Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos pirmininkas Olegas Rimanas ir N. Akmenės Vidaus reikalų sistemos darbuotojų profesinės sąjungos narys Pranas Paleckis. Dalyviai, atstovaujantys Lenkijai, Čekijai, Slovakijai ir Lietuvai, išreiškė norą tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą dėl bendro tikslo – policijos pareigūnų pensininkų garbės ir socialinių teisių apsaugos.