Veikla užsienyje

Konferencija Maltoje

veliaveles2014 m. spalio 14 d. Maltoje vyko baigiamoji konferencija Ispanijos policijos konfederacijos įgyvendinamame projekte „Veiksmingi darbo santykiai policijoje – tarptautinis profesinių sąjungų bendradarbiavimas“. 

Dalyvavome ETUI mokymuose

ETUI zenklasSpalio 15-17 dienomis Briuselyje vyko Europos profesinių sąjungų instituto organizuoti mokymai “ Praktinis požiūris profesinėms sąjungoms - kaip suprasti ir daryti įtaką ES semestrui“. Mokymuose dalyvavo LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė ir Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos atstovas Darius Liniauskas,

Seminaras Sofijoje

socialinis-dialogasŠ. m. rugsėjo 25 d. Sofijoje vyko seminaras "Informavimas ir konsultavimas – atsakingojo ir aktyviojo darbuotojų dalyvavimo viešajame sektoriuje pagrindas".
LTPF atstovų vizitas Bukarešte

kopeciosLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai dalyvauja tarptautiniame projekte „Veiksmingi darbo santykiai policijoje – tarptautinis profesinių sąjungų bendradarbiavimas“, kurio iniciatorė yra Ispanijos policijos konfederacija. Šio projekto partneriai- kolegos iš policijos ir pasienio tarnybų, esančių Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir Ispanijoje.Apie tarptautinę konferenciją Bukarešte

lietuva-ir-esŠ.m. kovo 18-19 dienomis Rumunijos sostinėje Bukarešte vyko tarptautinė konferencija, skirta 2002 m. kovo 11 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvai Nr.  2002/14/EB „Dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos Bendrijoje“. Šios direktyvos tikslas ir principai: 1) sukurti bendrą sistemą, nustatančią minimalius darbuotojų teisės į informavimą ir konsultavimąsi reikalavimus Bendrijos įmonėse ir padaliniuose;