Policijos departamentas skundžiamas tarptautinėms organizacijoms

infoLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) kreipėsi į Tarpautinę darbo organizaciją (TDO)







ir Europos profesinių sąjungų konfederaciją (ETUC) dėl Policijos departamento nevykdomų įsipareigojimų dėl nevykdomos kolektyvinės sutarties bei nutrūkusio socialinio dialogo.  LTPF įsitikinusi - Policijos departamento vadovybė laužo ne tik savo, bet Lietuvos pasirašytus įsipareigojimus ir ignoruoja pareigūnus bei jų atstovus - profesines sąjungas.

LTPF pirmininkės Loreta Soščekienė teigimu, ironiška, jog konstruktyvus PD bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis baigėsi tada, kai turėjo pereiti į naują lygmenį - pasirašius kolektyvinę sutartį. Į ETUC kreiptąsi su prašymu inicijuoti kreipimąsį į Europos Komisiją. į TDO kreiptąsi todėl, kad Lietuva yra pasirašiusi įsipareigojimus dėl santykių su profesinėmis sąjungomis ir socialinės parterystės plėtojimo.

“Rašte, skirtame TDO ir ETUC pažymime, jog du dešimtmečius Policijos departamentas ir profesinės sąjungos kūrė, plėtojo ir puoselėjo socialinę partnerystę. O 2014 metais pirmą kartą istorijoje pasiektas kolektyvinių derybų rezultatas – pasirašyta pirma kolektyvinė sutartis teisėsaugos institucijoje – Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis. Apmaudu, tačiau pasiektas policijos vadovybės ir profesinių sąjungų socialinės partnerystės pikas staigiai virto atvira konfrontacija. Po to, kai pasikeitė policijos vadovai”,- teigia L. Soščekienė.

Per dvejus kolektyvinės sutarties galiojimo metus iš 65 sutarties punktų daugiau kaip pusė (45) neįgyvendinti, arba įgyvendinti nekokybiškai.

“Pasibaigus pirmosios kolektyvinės sutarties galiojimo laikui, 2016 m. liepos mėnesį profesinės sąjungos kreipėsi į policijos vadovybę, inicijuodamos naujas kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties, tačiau prasidėjo 2016 m. spalis, o klausimas tebėra atviras, derybos neprasidėjusios ir neaišku, ar išvis prasidės. Naujoji policijos vadovybė važiuoja buldozeriu per policininkų teises, vykdo refomas spjaudami į dokumentą, įpareigojantį elgtis kitaip. Ir tai daro žmonės, kurių darbas - prižiūrėti, kaip laikomasi įstatymų ir taisyklių”,- pasakojo LTPF vadovė.

Darbą pradėję policijos vadovai ėmėsi skubių reformų, darbo organizavimo ir pareigūnų darbo sąlygų pakeitimų. Dėl pokyčių įgyvendinimo principų, sąlygų, galimų rizikos veiksnių, policijos pareigūnų kaip darbuotojų teisių ir interesų apsaugos, taip pat dėl įgyvendinimo metu iškylančių problemų tarp policijos vadovybės ir profesinių sąjungų nevyko ir nevyksta joks socialinis dialogas. Policijos departamentas priima vienašališkus sprendimus, nevyksta informavimo ir konsultavimo procedūros, Policijos departamentas ir policijos įstaigos net nebeatsako į siunčiamus raštus.

2016-10-20