Dalyvavome EPU konferencijoje Varšuvoje

VARSUVOJE EPUEuropos policijos sąjunga ( EPU) ir jos narė Lenkijos policijos profesinė sąjunga (NSZZP) 2016 m. rugsėjo 7 – 9 d. Varšuvoje surengė EPU rudens konferenciją.


Konferencijoje dalyvavo policijos profesinių sąjungų atstovai iš įvairių Europos šalių bei Lenkijos policijos vadovybės atstovai. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija ( LTPF) yra EPU narė, todėl  taip pat buvome pakviesti į renginį.

Konferencijoje buvo aptartos sekančios EPU rezoliucijos:

1) EPU sieks socialinės partnerystės ir dialogo policijos darbe.  

2) EPU sieks sukurti minimalius policijos darbo Europoje standartus, nes tai jau yra būtinybė. Šie standartai turi apimti įrangą (amuniciją), paruošimą (mokymus), teisinę apsaugą ir soc. išmokas.

3) EPU sieks ištirti teisinės pareigūnų apsaugos veiksmingumą Europos lygmeniu.

Numatyti EPU veiksmai , siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus:

1) EPU pasiūlys finansuoti savo narių ( šalių) policijos įrangos (amunicijos) būklės ištyrimą kaip pirmą žingsnį link minimalių standartų įrangos sferoje. Tikslas - nustatyti panašumus ir skirtumus tarp policijos pareigūnų, dirbančių skirtingose šalyse darbo sąlygų, apmokymų ir įrangos sferose. Tyrimo rezultatai bus naudojami kaip kriterijai siūlymuose, priimant minimalius standartus, dėl kurių bus deramasi su Europos Parlamento ir Europos Komisijos nariais.

2) EPU imsis veiksmų informuoti Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir nacionalines vyriausybes apie tyrimus ir dabartinę situaciją dėl pabėgėlių krizės.

EPU paruošė šalių pareigūnų profesinėms sąjungoms klausimyną, kuris padės kuriant minimalius policijos pareigūnų aprūpinimo uniformomis, kita įranga standartus.

Konferencijoje buvo priimtas nutarimas kreiptis į Europos parlamento narį Martiną Schulzą bei EPU narių šalių policijos vadovybes, tame tarpe ir į LR VRM Ministrą, su laišku, kuriame bus kalbama apie pabėgėlius, dėl kurių žmonės jaučiasi nesaugiai, nes policija nėra pasirengusi ir apmokyta tvarkytis su situacija. Pažymėta, kad policijos pareigūnų atžvilgiu iš nusikaltėlių gaunama daug skundų, jog naudojama prievarta. Pareigūnai tampomi po teismus, po ko vengia naudoti ginklą ar prievartą, nors dažnai to ir reikėtų. Taip pat paminėti finansiniai aspektai.

EPU nuomone svarbiau yra siekti gerų minimalių standartų policijos pareigūnų atžvilgiu, nes pareigūnai turi būti tinkamai fiziškai pasiruošę tarnybai ir aprūpinti specialiomis priemonėmis, nei didinti atlyginimus.

DSC05561
IMG 6601

Konferenc.Varsuvoje.2016.09.08

IMG 6592
Evelina Surkova
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Vilniaus miesto ketvirtojo policijos komisariato
Veiklos skyriaus tyrėja

2016-09-13