Europos policijos sąjungos narių atstovų susitikimas Kroatijoje

epu
Europos policijos sąjunga (EPU) yra nepriklausoma profesinė sąjunga jungianti policijos profesines sąjungas visoje Europoje. Ją sudaro daugiau kaip
700 tūkstančių pareigūnų iš trylikos Europos šalių: Serbijos, Moldovos, Ukrainos, Bulgarijos, Rumunijos, Ispanijos, Vokietijos, Olandijos, Lietuvos, Latvijos, Kroatijos, Vengrijos ir Austrijos. Šiai sąjungai priklauso ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija. Pagrindiniai EPU tikslai - gerinti bei skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių Europos policijos profesinių sąjungų viešosios tvarkos ir saugumo srityje. Ši sąjunga skiria didelį dėmesį konkrečioms temoms,  kurios turi tiesioginį poveikį policijos pareigūnų pajėgų  stiprinimui ir tobulinimui.


Rugsėjo 9 d. Kroatijoje, Umago mieste, įvyko Europos policijos sąjungos narių atstovų susitikimas Pagrindinis dėmesys buvo skirtas EPU klausimynui ir minimaliems standartams policijos pareigūnams Europoje. Susitikime dalyvavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos nariai iš Vilniaus, Utenos ir Lazdijų.

EPU susitikimo dalyviai buvo suskirstyti į tris darbo grupes: teisių pažeidimas ir reguliavimas, minimalūs standartai policijos pareigūnams Europoje, tarptautinis valiutos fondas/antikorupcija. Pirmojoje dienos pusėje vyko išsami  Europos policijos sąjungos parengto klausimyno analizė. Darbo grupės diskutavo, ką jame reikėtų tobulinti ir kokiais klausimais reikėtų jį papildyti. Pagrindinės klausimyno temos: socialinės išmokos, atlyginimai, pensijos, darbo sąlygos, sociodemografiniai duomenys, priėmimas į policijos gretas, policijos pareigūnų mokymas, profesinis vystymasis bei klausimai susiję su profsąjungomis. Antroje susitikimo dalyje LTPF delegacijos atstovai dalyvavo diskusijoje apie minimalius standartus policijos pareigūnams Europoje. Europos Sąjungos institucijos turėtų imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant plėtoti tam tikrus minimalius standartus, kurie suteiktų policijos pareigūnams ir jų profesinėms sąjungoms garantijas. Delegacijos vadovė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė pabrėžė, kad norint, jog policijos pareigūnai būtų savo srities profesionalai, jiems būtina suteikti tinkamas darbo sąlygas. Jie privalo būti aprūpinti būtiniausiomis darbo priemonėmis. Taip pat reikia nepamiršti investuoti į pareigūnų sveikatą ir saugumą.

LTPF informacija
2015-09-16