LTPF atstovų vizitas Bukarešte

kopeciosLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai dalyvauja tarptautiniame projekte „Veiksmingi darbo santykiai policijoje – tarptautinis profesinių sąjungų bendradarbiavimas“, kurio iniciatorė yra Ispanijos policijos konfederacija. Šio projekto partneriai- kolegos iš policijos ir pasienio tarnybų, esančių Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir Ispanijoje.
                     Pirmoji konferencija įvyko 2014 metų sausio mėnesį Varšuvoje, kur buvo aptarti pagrindiniai projekto tikslai. Vienas tikslų - įkurti policijos pareigūnus atstovaujančią profesinę sąjungą Maltoje. Konferencijos dalyviai pristatė savo organizacijos struktūrą, pasidalino mintimis apie laukiančius iššūkius, problemas bei jų sprendimo būdus.
                      Antroji konferencija vyko 2014 m.kovo 27-28 dienomis Rumunijoje, Bukarešte. Konferencijos metu išorės ekspertai ir konferencijos dalyviai diskutavo apie veiksmingus darbo santykių formavimo būdus, tarptautinį bendradarbiavimą palengvinančius mechanizmus.

„Lygiateisis moterų ir vyrų dalyvavimas profesinių sąjungų sprendimus priimančiose struktūrose“- šia tema turėjo parengti pranešimą ir jį pristatyti kiekviena delegacija. Iš visų konferencijoje dalyvavusių delegacijų tik trijose – Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos - buvo  moterų, tad buvo įdomu stebėti, kaip apie lygias moterų teises diskutuoja vyrai, kokias išskiria problemas, kaip vertina moterų veiklą profesinėse sąjungose apskritai.

Visose šalyse yra pakankamas teisinis reglamentavimas, leidžiantis moterims aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, sunkiau atsakyti į kitą klausimą, kaip suderinti šeimą ir visuomenines pareigas. Šokiravo Serbijos atstovų pasisakymas: pagrindine problema, kalbant apie moterų teises, jie įvardijo smurto prieš moteris darbo vietoje mažinimą.

Iš tiesų būtina užtikrinti, jog, kildamos karjeros laiptais, moterys turėtų galimybę mokytis vadovavimo, stiprintų vadovavimo įgūdžius ir patirtį. Turi būti sudaromos sąlygos moterims aktyviai dalyvauti priimant sprendimus ir tai daryti, skatinant šeimos gyvenimo ir darbo suderinamumą ir pusiausvyrą. Pagaliau, atsižvelgiant į žiniasklaidos ir švietimo svarbą skatinant moteris dalyvauti sprendimų priėmime ir keičiant visuomenės nuostatas, vengti šališko lyčių traktavimo, naikinti stereotipus ir įkūnyti teigiamą moterų vadovių įvaizdį.

Konferencijose Varšuvoje ir Bukarešte dalyvavo LTPF atstovai iš Vilniaus, Šakių, Lazdijų ir Panevėžio.

Konferencijos akimirkos:
DSCF0099

DSCF0103

DSCF0113

DSCF0115

Loreta Soščekienė,
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė
2014-03-31