Apie tarptautinę konferenciją Bukarešte

lietuva-ir-esŠ.m. kovo 18-19 dienomis Rumunijos sostinėje Bukarešte vyko tarptautinė konferencija, skirta 2002 m. kovo 11 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvai Nr.  2002/14/EB „Dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos Bendrijoje“. Šios direktyvos tikslas ir principai: 1) sukurti bendrą sistemą, nustatančią minimalius darbuotojų teisės į informavimą ir konsultavimąsi reikalavimus Bendrijos įmonėse ir padaliniuose;

 2) praktiniai susitarimai dėl informavimo ir konsultavimosi apibrėžiami ir įgyvendinami pagal konkrečios valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir nusistovėjusią darbo santykių tvarką, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas; 3) apibrėžiant ar įgyvendinant praktinius informavimo ir konsultavimosi susitarimus, darbdavys ir darbuotojų atstovai bendradarbiauja ir paiso abipusių teisių ir pareigų bei atsižvelgia tiek į įmonės arba padalinių, tiek ir į darbuotojų interesus.
       Konferencijoje Bukarešte dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Lenkijos, Lietuvos, Ispanijos, Maltos, Bulgarijos, Serbijos, Juodkalnijos ir Rumunijos. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo pasikeitimas informacija ir patirtimi. Dalyviai sutarė, kad informavimas ir konsultavimas gali būti vienas iš kriterijų motyvuojant darbuotojus, bet šioje Direktyvoje pasigedo konkretumo,  kokiu būdu informacija apie tai, kas vyksta įstaigose, įmonėse ar organizacijose turi būti pateikiama -  pasyviai ar aktyviai. Šalių atstovai  pasidalijo patirtimi, kaip  Direktyvos nuostatos  įgyvendinamos Bendrijos šalyse. Lietuvoje ši Direktyva yra įforminta Darbo kodekso  47 str., veikia dvišalės, trišalės tarybos. Lenkijoje yra ne tik trišalės bet ir  keturšalės tarybos. Dvišalės tarybos yra Rumunijoje. Serbijoje iš viso nėra socialinio dialogo tarp institucijų,  o jei jis vyksta, tai profesinės sąjungos jame nedalyvauja. Juodkalnijoje didelė dalis darbuotojų, manoma, dirba net be darbo sutarčių.

Konferencijos dalyviai:
Picture 172Picture 122Konferencijos dalyvė,
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininko pavaduotoja
Jurgita Kuzmičiūtė

2014-03-26