LTPF prisidėjo prie kreipimosi į Europos parlamento prezidentą

epuRugsėjo 13 d. Europos policijos sąjunga (EPU), į kurios sudėtį įeina ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, kreipėsi į Europos parlamento prezidentą M. Schultzą su prašymu skubiai užmegzti dialogą su Europos policijos sąjungų lyderiais, sprendžiant aktualius policijos veiklos efektyvumo ir saugumo klausimus. Kreipimosi raštą pasirašė LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė bei


Serbijos, Rumunijos, Bulgarijos, Olandijos, Ukrainos, Ispanijjos, Moldovos, Austrijos, Vokietijos, Latvijos policijos profesinių sąjungų vadovai. 

Pateikiame kreipimosi santrauką:

Europos saugumo mitas

Kiekvieną dieną mes pastebime vis kylantį visuomenės nepasitenkinimą dėl didelių mokesčių, socialinės apsaugos sistemos nefunkcionavimo, skurdo ir korupcijos mūsų šalyse. O visa tai dažnai išreiškiama smurtiniu elgesiu. Atsivėrus sienoms, organizuotas nusikalstamumas, prekyba žmonėmis, ginklais, narkotikais, sukčiavimo, smurto atvejų padidėjo beveik visose Europos šalyse.

Be to, Europa vis dažniau minima tarp potencialiausių teroristų atakų taikinių. Ar žinojote, kiek Europos šalių yra nepakankamai pasirengę galimos atakoms? Trūksta pinigų, resursų ir pajėgumo. Griežtoji ekonomika, taupymas, kvalifikuotų pareigūnų atleidimas neleidžia žmonėms jaustis saugiems.

Nepakankamas Europos institucijų dėmesys Europos saugumo grėsmėms, kurios yra išreiškiamos Europos policijos profesinių sąjungų, skatina imtis veiksmų. Tam tikros Europos institucijos buvo informuotos dėl daugelio atvejų, kuriais nesilaikoma priimtų Europos susitarimų. Pastarieji negali būti „nurašomi“ į nacionalinės ar tarptautinės krizės pasekmių sąrašą. Lygios darbuotojų teisės bei sąlygos, demokratiniai ginčų sprendimo būdai, saugi darbo aplinka, atlyginimas, atitinkantis pragyvenimo standartus, neužsitarnavo tokio dėmėsio, kurio buvo verti.

Mes turime rimtą pagrindą abejoti susitarimais, priimtais Europiniu lygiu, kurių nėra tvirtai laikomasi visose ES valstybėse. Akivaizdu, jog reikalavimų nėra laikomasi, tačiau valdžia nesiima reikiamų sankcijų tam sustabdyti. Visuomenė praranda pagarbą policijos pajėgoms ir politikams. Europa privalo imtis žingsnių, kad būtų atkurta pagarba, pasitikėjimas, autoritetas ir pripažinimas.

Policijos pareigūnai, pasirinkę sudėtingą profesiją, tikisi savo tarnybą atlikti profesionaliai ir tinkamai. Policijos pareigūnai privalo pasitikėti savo darbdaviais, kurie garantuoja tinkamas ir efektyvias darbo sąlygas, apsaugą bei užtikrina socialines teises, priimtas Europos socialinėje chartijoje. Vietoj to, kad sukurtų saugią darbo aplinką, aprūpintų reikiama įranga ir tinkamu atlygiu, valdžia nusprendė įgyvendinti drąstiškus biudžeto mažinimo planus. O tai reiškia ilgesnes darbo valandas, mažesnį atlyginimą, įtampą, stresą. Visa tai signalizuoja apie artėjančią katastrofą, kuri pakenks ne tik policijos pareigūnams, bet ir sukels pavojų visuomenės saugumui.

Mes, policijos profesinės sąjungos, vienijami Europos policijos sąjungos (su daugiau kaip 800 000 narių policijos sektoriuje visoje Europoje), ragina Europos parlamentą imtis veiksmų šių veiksmų:

·         Tinkamai reaguoti į įspėjimams, kurie yra pateikiami Europos policijos profesinių sąjungų, tokių kaip didėjantis nusikalstamumas ir kiti visuomenės neramumai;

·         Glaudžiai bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, priimant sprendimus dėl saugumo užtikrinimo Europoje;

·         Įvesti sankcijas tiems, kurie nesilaiko ar tinkamai neįgyvendina ES priimtų įstatymų ir nuostatų;

·         Skubiai pradėti dialogą su policijos profesinių sąjungų lyderiais (vienijamais EPU) dėl visuomenės ir policijos pareigūnų saugumui kylančių grėsmių;


Parengta pagal EPU (Europos policijos sąjungos) informaciją
2013-09-25