Policijos veteranų organizacijos siekia pensininkų garbės

lkpb ps2013 m. gegužės 24–26 dienomis Czchów mieste, Lenkijoje, vyko Tarptautinis Policijos veteranų organizacijų konsultacinis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai – Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos pirmininkas Olegas Rimanas ir N. Akmenės Vidaus reikalų sistemos darbuotojų profesinės sąjungos narys Pranas Paleckis. Dalyviai, atstovaujantys Lenkijai, Čekijai, Slovakijai ir Lietuvai, išreiškė norą tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą dėl bendro tikslo – policijos pareigūnų pensininkų garbės ir socialinių teisių apsaugos.

Konsultacinio susitikimo metu organizacijų nariai pažymėjo, jog stengiamasi atimti ir apriboti įgytas uniformuotų pensininkų teises, o tai prieštarauja šiuolaikinių demokratinių valstybių standartams. Dalyvių teigimu, kėsinamasis į silpniausius, kurie, atsižvelgiant į amžių ir sveikatos būklę, negali gintis, yra amoralus.

Susitikimo dalyviai teigiamai įvertino Lenkijos ir Čekijos bei Slovakijos ir Vengrijos bendradarbiavimo dvišalių susitarimų funkcionavimą, kurios stiprina Pensininkų organizacijų vadovybės atstovų tarpusavio ryšius ir sudaro galimybes spręsti problemas atskirose šalyse. Ypač naudingas ir tolesnės plėtros vertas pasienio organizacijų ir vaivadijų valdybų su jų atitinkamomis institucijomis Slovakijoje ir Čekijoje bendradarbiavimas. Be to, dinamiškai plečiasi bendradarbiavimas žemiausiose organizacijų pakopose su Lietuva ir Vokietija. Pasienio bendradarbiavimas inicijuotas ir su Lenkijos kaimynėmis – Ukrainos ir Baltarusijos šalių rajonais. Konsultaciniame susitikime dalyvaujanti Lietuvos delegacija išreiškė norą sudaryti tokį dvišalį susitarimą su Lenkija, be to, pradėti pokalbiai dėl bendradarbiavimo su Serbija ir Kroatija.


Tarptautinio Policijos veteranų organizacijų konsultacinio susitikimo metu priimtas pranešimas, kuriame organizacijos: 
1. Pripažįsta iki šiol esančias tarptautinio bendradarbiavimo veiksmų kryptis kaip tinkamas ir rekomenduoja jas tęsti;

2. Rekomenduoja nuosekliai įgyvendinti dvišalių susitarimų dėl bendradarbiavimo pagal pasirašytas sutartis įrašus;
3. Užtikrina iniciatyvią paramą užmezgant ryšius tarp pasienio policijos pareigūnų pensininkų organizacijų ir logistinę pagalbą įgyvendinant šias bendradarbiavimo sutartis;

4. Siūlo partnerystės ryšius ir bendradarbiavimą su užsienio subjektais, suburiančiais policijos pareigūnų pensininkus;
5. Protestuoja prieš atskirų šalių valdžios veiksmus, nukreiptus į policijos pareigūnų įgytas teises.

kopija i lkpb ps nauaj                           Tarptautinio Policijos veteranų organizacijų konsultacinio susitikimo akimirkos


Parengta pagal Olego Rimano pateiktą informaciją

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos
Atstovė spaudai Agnė Pociūtė
2013-06-06