LVRSRPS išsiuntė palaikymo raštą Bulgarijos Vidaus reikalų sistemos profesinei sąjungai

bulgRugsėjo 23-24 d. Bulgarijos vidaus reikalų sistemos profesinė sąjunga (TUFEMI) organizuoja protestus, reikalaudama iš Vyriausybės visų pirma bent 25 procentais padidinti Vidaus reikalų sistemos pareigūnų bazines algas. Protesto organizatoriai tokį savo reikalavimą motyvuoja tuo, kad „bazinės algos didinimas tam tikra prasme kompensuotų realių atlyginimų didėjimo ir priedų bei premijų trūkumą dėl infliacijos pastaraisiais metais“. Atlyginimų didėjimo tikėtasi dar 2008 m. pabaigoje, kai patys Bulgarijos VRM atstovai teigė, jog „atlyginimai yra maži“ ir „VRS pareigūnų atlyginimai turėtų prilygti jų darbo sąlygų specifiškumui.“

Organizuojamu protestu profesinių sąjungų atstovai taip pat reikalauja įstatymų pataisų, įtvirtinsiančių:

  • „fizinės neliečiamybės“ sąvoką ir jos apibrėžimą,
  • sąvokos „nesuderinama su VRS tarnyba“ pakeitimą - TUFEMI reikalauja, kad VRS pareigūnams būtų suteikta galimybė gauti pajamas iš kitų, nei tarnyba VRS, šaltinių. Pasiūlymą paskatino prasta fizinė darbuotojų būklė ir faktas, kad pastaraisiais metais darbuotojų situacija sistemoje pablogėjo. TUFEMI pabrėžia, kad kitose ES Valstybėse narėse egzistuoja nemažai teigiamos praktikos, kai papildomos pajamos ir antras darbas yra dalis Vyriausybės politikos ir reglamentuojami Vyriausybės nuostatų. 
  • panaikinti galimybę dirbti nekompensuojamus viršvalandžius – šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas Bulgarijoje yra ribotas kompensavimo klausimu – kompensuojant išdirbtus viršvalandžius įstatyme nėra apribotas galimų dirbti viršvalandžių skaičius. Todėl reikalaujama apriboti viršvalandžių darbą atsižvelgiant į nustatytų kompensacijų dydį arba apskritai panaikinti kompensacijų viršvalandžiams apribojimus (nenustatyti kompensacijos ribos).
  • užkirsti kelią dalinai VRS akademiją baigusių policijos pareigūnų diskriminacijai
  • suteikti profesinių sąjungų dalyviams funkcinę neliečiamybę - suteikti profesinių sąjungų atstovams imunitetą persekiojimui ir neteisėtiems atleidimams, nes tokia praktika egzistuoja Europoje. 
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga, siekdama išreikšti solidarumą Bulgarijos VRS profesinei sąjungai, parengė palaikymo raštą dėl keliamų reikalavimų, kuris buvo išsiųstas Bulgarijos VRM atstovams.

LVRSRPS informacija
2012-09-24