• istorijaGlobalizacijos iššūkiai. ES gyventojai, „praradę darbo vietą dėl globalizacijos“, susilauks veiksmingesnės pagalbos. Šiam tikslui skirtas specialus ES fondas. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) diskutavo, kaip tai geriausiai padaryti ir kaip užtikrinti galimybę juo pasinaudoti daugiau darbuotojų ES. Informacijos rinkinį apie tai rasite čia.