Veikla Lietuvoje

Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą pagal mūsų profesinės sąjungos nario skundą

2013 m. vasario 20 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį, kuria patenkino pareiškėjo, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos nario, prašymą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 str. 3 d. 6 p. ir 16 str. 4 d. ta apimtimi, kiek nustatytas skirtingas mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse,

Policijos profsąjunga: Imuniteto pareigūnai grasina tikrinti kolegų šaldytuvus, o juos pačius tirti poligrafu

Ekonominiu sunkmečiu sumažėjęs Policijos departamento finansavimas privedė iki absurdo: dėl lėšų stygiaus rajone kartais dirba tik vienas policijos ekipažas. Lygiagrečiai pareigūnai nuolat prižiūrimi naujai įkurtų Imuniteto tarnybų, kurios grasina patikrinimais poligrafu arba siekia kontroliuoti pareigūnų namuose esančių šaldytuvų turinį. Komisariatuose dirbantys Policijos departamento tyrėjai užversti darbais, kuriuos pagal įstatymus turėtų atlikti prokurorai.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai kelia susirūpinimą Kriminalinės policijos biuro pertvarka

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai – Kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos pirmininkas Olegas Rimanas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos teisininkė Neringa Adomaitienė bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininkė Simona Žadeikytė

SUSIRINKIMAS POLICIJOS DEPARTAMENTE

pdŠiandien, vasario 27 d., Policijos departamente vyko Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – LKPB) ir Policijos departamento Kriminalinės policijos valdybos darbuotojų visuotinis susirinkimas dėl numatomų struktūrinių bei veiklos organizavimo pakeitimų įgyvendinant Lietuvos kriminalinės policijos biuro veiklos organizavimo pakeitimo planą.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga dirba jau 14 metų

Prieš 14 metų susikūrusios Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos viena iš misijų yra vienyti bei ginti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos bei kitų vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kitų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų darbuotojus bei šių įstaigų ir institucijų pensininkus.