LVRS PS VADOVAUS NAUJA PIRMININKĖ

Sausio 17 d., šeštadienį, Panevėžyje įvyko neeilinis Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos (LVRS PS) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.

Organizacijos pirmininke išrinkta panevėžietė teisininkė Loreta Soščenkienė (nuotr.). Pirmininkės pavaduotoju išrinktas Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda.

Nuo 2008 metų sausio 19 d. iki šiol pirmininko pareigas ėjo Gintautas Lagunavičius.
Suvažiavime nedalyvavo Kauno ir dar kelių iki organizacijoskrizės vieningą LVRS PS sudariusių organizacijų atstovai. LP kalbinti suvažiavimo dalyviai teigė, kad dabar, perrinkus vadovybę, prasidės derybos dėl grįžimo į ją iš jos išstojusių ir nario mokesčio nmokėjusių organizacijų.

Kaip jau esame pranešę, suvaživimui rengtasi ir bendra kalba buvo surasta sausio 10 d. Utenoje įvykęs VRS PS pirmininkų tarybos posėdis.

Šaltinis http://www.lprofsajungos.lt/