Su profsąjungų atstovais aptarti pareigūnų neeiliniai vertinimai

PAGDLiepos 31 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Mindaugas Kanapickas  susitiko su pareigūnų profesinių sąjungų atstovais. Susitikimo metu buvo gvildenami klausimai, susiję su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  pareigūnų neeiliniais vertinimais ir tolesniu jų vykdymu.
 
 
Taip pat aptarta, kaip bus panaudotas prognozuotas 300 tūkst. lėšų likutis. Susitikime kalbėta ir dėl  naujojo Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo kai kurių pareigybių grupių pareigūnams didėjusius pareiginės algos koeficientus.
 
Be to, šio susitikimo metu buvo pateikti departamento vadovybės siūlymai rugpjūčio mėnesį organizuoti neeilinį vertinimą tiems pareigūnams, kurie nebuvo vertinti kasmetinio vertinimo metu, nes nebuvo išdirbę 6 mėnesių, buvo vaiko priežiūros atostogose ir kt. Ugniagesių profsąjungų atstovai šiam siūlymui pritarė.

pagd.susit.



















O dėl pareigūnų, kurie buvo įvertinti „gerai“ kasmetinio vertinimo metu, ugniagesių profesinių sąjungų atstovai prašė pateikti papildomos informacijos, išskiriant pareigybių grupes, kurioms padidėjo koeficientas su naujojo Statuto įgyvendinimu ir atliekant kasmetinį vertinimą.

Taip pat buvo kalbama apie karjeros valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartį darbuotojų motyvaciją bei darbo užmokesčio didinimą.

Kitą susitikimą su profesinių sąjungų atstovais planuojama surengti šių metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje.
 
pagd.lrv.lt
2019-07-31