Kreiptasi dėl susidariusios važiavimo išlaidų nepriemokos suskaičiavimo ir išmokėjimo LTPF nariams

eurai visokieLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF), atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gegužės 16 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-8-520/2019 (proc. Nr. 3-66-3-00052-2018-6), kuriuo pripažino, kad „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-3 (toliau – Tvarkos aprašas), 15 punktas ta apimtimi, kiek jame nustatyta, jog naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais, prieštarauja konstituciniam atsakingo valdymo principui.“
Tvarkos aprašas galiojo iki 2019-03-08.
Tvarkos aprašo 15 punkte buvo nurodyta, kad naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, hibridinius automobilius, elektromobilius ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas, pagal Tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais.
Kadangi konstatuota, kad važiavimo išlaidų atlyginimas, taikant Tvarkos aprašo 15 punktą, buvo 35 procentais mažinamas nepagrįstai, siekiant atstatyti LTPF narių pažeistas teises, prašome pavesti vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinėms statutinėms įstaigoms suskaičiuoti ir išmokėti visiems LTPF nariams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 8 d. susidariusią važiavimo išlaidų atlyginimo nepriemoką.
***
LTPF nariams yra parengti tipiniai prašymai dėl nepriemokos išmokėjimo. Prašome kreiptis į savo organizacijų pirmininkus.
LTPF informacija
2019-07-08