VSAT DARBO UŽMOKESČIO IR MOTYVAVIMO KLAUSIMAI APTARTI SU LIETUVOS TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ FEDERACIJOS ATSTOVAIS

derybosCentrinėje pasieniečių įstaigoje Vilniuje įvykusio VSAT ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovų susitikime buvo aptartos tarnybos aktualijos, pasieniečių motyvavimo, darbo užmokesčio bei kiti klausimai.

Konsultacinio pobūdžio susitikime su federacijos pirmininke Loreta Soščekiene ir jos delegatais dalyvavo vyriausiasis VSAT vado patarėjas Gintautas Zinkevičius, Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos direktorius Virgaudas Lukoševičius bei Personalo valdybos direktorius Arūnas Tuzas.VSAT atstovai akcentavo, kad tarnyba toliau sieks nuosekliai didinti statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, algas. Buvo išvardintos aplinkybės ir priemonės, kurios lėmė pasieniečių algų didėjimą pernai. Taip pat pristatytos algų kilimo galimybės šiemet.

Dėl bazinio dydžio padidinimo nuo 130,5 euro iki 132,5 euro statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, alga didėja vidutiniškai 11 eurų po mokesčių.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas didėja priedai už laipsnius aukštesniosios ir aukščiausios grandies pareigūnams. Dėl to vidutiniškai vienam pareigūnui darbo užmokestis padidės 50 eurų po mokesčių.

Dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įgyvendinto vieno juridinio asmens principo VSAT struktūriniai padaliniai perėjo iš III į II įstaigų grupę, o rinktinių ir Pasieniečių mokyklos pareigūnams buvo nustatyti pareiginės algos koeficientai priskiriant artimesnį aukštesnį II įstaigų grupės pareiginės algos koeficientą.

Pareigūnams, kurių veikla netrukus vyksiančių vertinimų metu bus įvertinta labai gerai, bus priskirtas nuosekliai didesnis pareiginės algos koeficientas. Taip algos padidės dar apie 60 eurų po mokesčių. Šiam padidinimui reikalingos lėšos bus skiriamos iš sutaupyto VSAT darbo užmokesčio fondo ir darbo užmokesčio ekonomijos, gautos įvykdžius bendrųjų funkcijų centralizavimą, taip pat  iš papildomai gautų 2018 m. valstybės biudžeto asignavimų.

Susitikime kalbėta ir apie dar vieną aktualiją – pasieniečiams pradedamus mokėti vadinamuosius maistpinigius. Nuo šių metų pradžios yra pakeista maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos mokėjimo tvarka ir praplėstas pasieniečių, kuriems bus mokamos maitinimosi išlaidų kompensacijos, sąrašas. Tokia kompensacija vidutiniškai sudarys 24 eurus per mėnesį "į rankas". Ji bus mokama visiems VSAT pareigūnams, dirbantiems pamainomis, kuriems nesuteikta pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti, taip pat VSAT kinologams, tarnybos metu atliekantiems tarnybinių šunų dresūrą ir priežiūrą.

Nemažai dėmesio skirta kitai sausio viduryje įsigaliojusiai tvarkai aptarti. Dėl jos didelius keliaujančiųjų srautus tikrinantys ir didelius darbo krūvius kontrolės punktuose turintys pasieniečiai irgi uždirbs daugiau. Mat iki šiol tiek mažesnio automobilių ir asmenų judėjimo intensyvumo punktuose, tiek milžiniškus srautus keliaujančiųjų aptarnaujančiuose punktuose dirbančių pasieniečių algos nesiskiria. Jei pagal specialią metodiką bus suskaičiuota, kad per mėnesį punkte dirbantis pasienietis patikrino daugiau kaip 2 tūkst. asmenų ir transporto priemonių, jis už tą mėnesį gaus 20 proc. priedą. Jei šis skaičius viršys 2,5 tūkst., priedas sieks 30 proc. Tikimasi, kad taip bus motyvuoti ypač daug darbo didžiuosiuose kontrolės punktuose, pavyzdžiui, Medininkų, Lavoriškių, turintys pasieniečiai.

Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis ir informacija apie artėjančių eilinių vertinimų eigą, viršvalandžių apmokėjimo praktiką įvairiuose pasieniečių padaliniuose, kalbėta apie apmokėjimo už darbą poilsio dienomis praktiką, priedų už papildomų funkcijų skyrimo galimybes, neeilinių vertinimų klausimus. Buvo tariamasi, kaip tobulinti tokių išmokų sistemą, kad ji būtų vienoda visuose VSAT padaliniuose ir kad pasieniečių darbas būtų tinkamai įvertintas.

Konsultacijų dalyviai taip pat aptarė „Programos 1000“ įgyvendinimą bei tik pradedančių tarnauti pasieniečių darbo užmokesčio didinimo galimybes.

www.pasienis.lt
2018-02-07