LTPF abejoja siūloma apygardų probacijos tarnybų centralizacija

informacijaLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) pateikė pastabas Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pažymai dėl planuojamos apygardų probacijos tarnybų pertvarkos.

LTPF laikosi nuomonės, kad siūlomas centralizavimo modelis yra nepagrįstas efektyvumo rodikliais ir neatneš jokio ekonominio efekto probacijos tarnyboms.


Siūloma pertvarka nepagrįsta objektyviais duomenimis, nepateikta jokių argumentų, keliančių abejonių dėl dabartinio probacijos tarnybų veiklos efektyvumo, atsižvelgiant į turimus resursus ir rezultatus.

Dar Seimo pavasario sesijos pabaigoje Teisės ir teisėtvarkos komitete surengtas Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento, profesinių sąjungų atstovų susitikimas. Tuo metu ir komiteto nariai, ir komiteto posėdyje dalyvavusi Prezidentės patarėja vieningai kalbėjo, kad esama bei planuojama situacija bausmių vykdymo sistemoje rodo būtinybę stiprinti probacijos tarnybas, jų veiklą ir pareigūnų teisinę padėtį.

Vis dėlto siūlomas probacijos tarnybų centralizacijos modelis trumpalaikėje perspektyvoje efekto išvis nebūtų, sąnaudos viršytų esamas. Tuo metu, vertinant to ekonominį efektą ilgalaikėje perspektyvoje, nurodyta, kad probacijos tarnybų centralizacijos sprendimas būtų naudingas visai bausmių vykdymo sistemai.

Panašu, kad visoje bausmių vykdymo sistemoje pokyčiai prasideda nuo mažiausių institucijų, per kurias norima gauti kažkokio gėrio visai bausmių vykdymo sistemai. Probacijos tarnybos nebegali ir neturi būti donorais ilgus metus stagnacijoje esančiai bausmių vykdymo sistemai, todėl manytina, kad Kalėjimų departamento inicijuojami pokyčiai prasideda ne nuo opiausių problemų sprendimo.

Šiai dienai pagrindinės probacijos tarnybų problemos – pareigybių trūkumas, lemiantis darbo krūvį, nepatrauklios darbo sąlygos, reiškiančios sunkumus užpildant esamas laisvas pareigybes. Įvertinus pažymą, nepanašu, kad pasiūlytas centralizavimo modelis iš esmės išspręstų bent vieną opią problemą. Priešingai, įžvelgiama daugiau rizikų ir probacijos funkcijų vykdymo sutrikimų nei teigiamų rezultatų.

Pastebėtina, kad darbo grupės, svarsčiusios probacijos tarnybų ateitį, veikloje nedalyvavo ne tik profesinių sąjungų atstovai, bet ir probacijos tarnybų atstovai, kurie geriausiai ir profesionaliausiai gali vertinti tiek esamą situaciją tarnybose, tiek poreikį centralizuoti tarnybas, tiek siūlomus centralizacijos variantus. Stipriai diskutuotina, ar pasiūlytas centralizavimo modelis atitinka faktinę realią situaciją probacijos tarnybose ir yra objektyviai pagrįstas.

Pažymoje net nėra jokių duomenų apie darbuotojų, atliekančių administracines funkcijas, vykdomų bendrųjų funkcijų spektrą ir apimtis, taip pat bendrųjų funkcijų spektro ir apimties dinamiką jas centralizavus ir kartu apie 50 proc. sumažinus jas vykdančių darbuotojų skaičių. Užsimenama, kad vertinta galimybė perduoti šių funkcijų (ar jų dalies) vykdymą Kalėjimų departamentui, tačiau nėra detalizuoti šio vertinimo rezultatai ir apimtys. Atsižvelgiant į šiai dienai egzistuojančią praktiką, tikėtina, kad bendrųjų funkcijų vykdymo našta būtų perkeliama probacijos tarnybų pareigūnams.


Visas LTPF pastabas dėl siūlomos apygardų probacijos tarnybų pertvarkos galite rasti čia:

TM-dėl-centralizacijos

Parengė LTPF teisininkė Simona Žadeikytė

2017-09-15