Teisingumo ministrė M.Vainiutė susitiko su profesinių sąjungų vadovais

parasasSąžiningai ir atsakingai atliekamas pataisos pareigūnų darbas turi būti deramai įvertintas, pažymėjo teisingumo ministrė Milda Vainiutė susitikusi su profesinių sąjungų vadovais. Darbo užmokesčio didinimo mechanizmas yra reglamentuotas naujame Tarnybos Kalėjimų departamente statuto projekte, kuris svarstomas Seime.


Ministrė palaiko idėją ateityje parengti vieną statutą, apibrėžiantį visiems pareigūnams vienodus pareiginius reikalavimus, karjeros galimybes, socialines garantijas. “Tai būtų ypač sveika laisvės atėmimo vietų sistemai. Dėl jos uždarumo susiduriame su vadovaujančių pareigūnų atrankos, įstaigų veiklos skaidrumo problema“, – sakė ministrė.

Profesinių sąjungų vadovai kėlė klausimus dėl palyginti mažų pareigūnų atlyginimų ir darbo sąlygų gerinimo, kalbėta, kaip padidinti jaunų žmonių motyvaciją dirbti ir siekti karjeros laisvės atėmimo vietų sistemoje. Taip pat aptarta pertvarka probacijos tarnyboje, pasikeista nuomonėmis, kaip racionaliau panaudoti valstybės lėšas.

Visuomenininkai išreiškė paramą ministerijos pradėtoms permainoms, skaidrinant laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą, skiriant naujus vadovus. Ministrė pakvietė profesinių sąjungų atstovus veikti kartu – padėti šalinti įsigalėjusias negeroves. „Sąžiningai sunkias pareigas atliekantys pareigūnai turi jausti valstybės paramą, padėką ir pagarbą jų tarnybai“, – sakė ministrė. Sutarta reguliariai rengti ministerijos vadovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimus.

Susitikime dalyvavo Lietuvos ikiteisiminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas, Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Dainius Čekauskas.

LR Teisingumo ministerija
2017-08-17