PAKEISTI SPRENDIMAI DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO

lagaminelis2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutui, buvo įtvirtintas kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas.

Šiais metais pavasarį vykusių tarnybinės veiklos vertinimų eigoje išryškėjo naujų teisės normų taikymo praktinės problemos, kurioms spręsti buvo sukurta Vilniaus apskr. VPK Tarnybinių ginčų komisija.

 Ginčų komisijos nariai, deleguoti  profesinių sąjungų, bei dalyvavę ekspertai iš profesinių sąjungų, sugebėjo įtikinti Vilniaus apskr. VPK administracijos atstovus, kad pats faktas, jog nebuvo atliktas fizinio pasirengimo vertinimas, tarnybinės veiklos vertinimo rezultatui neturėtų daryti lemiamos įtakos. Todėl Ginčų komisijos siūlymais ir Vilniaus apskr. VPK vadovo sprendimu, 5 profesinės sąjungos nariams buvo atstatytas tiesioginio vadovo įvertinimas „labai gerai“, padidintas pareiginės algos koeficientas ir nuspręsta išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią nuo vertinimo komisijos posėdžio datos.


Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija
2017-08-11