Susitikime PAGD aptarti ugniagesiams gelbėtojams aktualūs klausimai

ugniagesLiepos 26 d., trečiadienį, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD) įvyko susitikimas su profesinių sąjungų atstovais. Susitikime dalyvavo PAGD direktorius Kęstutis Lukošius, pavaduotojas Mindaugas Kanapickas, Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius


 ir kitų ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų atstovai.
Susitikimo metu aptartos ugniagesiams gelbėtojams aktualios darbo užmokesčio didinimo, darbo organizavimo ir darbo sąlygų gerinimo problemos.
Vienas klausimų, aktualių mažesnių miestų PGT darbuotojams, į kuri atsakė PAGD direktorius K. Lukošius, tai – ugniagesių „išstatutinimas”.
„Nieko nenoriu „išstatutinti”: nei Skuodo, nei kitų esančių statutiniais pareigūnais. Galimi tik laikini nestatutinių darbuotojų priėmimai į reikalingiausias pareigas, kol bus supaprastinta ugniagesio gelbėtojo pažymėjimo ir kvalifikacijos įgijimo tvarka ir bus užpildyti etatai“, – užtikrintai atsakė K. Lukošius.
Visų profesinių sąjungų atstovai susitikimo metu kėlė klausimą, kad ugniagesių gelbėtojų atlyginimo didėjimas ženkliai atsilieka nuo policijos pareigūnų. Ugniagesių koeficientai dar neatitinka Vidaus tarnybos statute numatytų reikalavimų, mažinamas darbuotojų skaičius pamainose ir nebemokami viršvalandžiai.
Buvo užduotas klausimas, kodėl turintiems atleidimo lapelius Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavaduotojams ir poskyrių viršininkams nesiūlomos darbo vietos? M. Kanapickas teigė, kad per įspėjimo laikotarpį visiems bus pasiūlytos darbo vietos, bet neprivalu jas siūlyti iš karto. Vieni kandidatuoja konkursuose, kiti ieško pamaininio darbo, todėl kai kurių „atleidžiamųjų“ problemos išsisprendžia savaime. Direktorius paprašė, kad nerimaujatys dėl darbo pasiūlymų, patys kreiptųsi į pavaduotoją. Pastarasis nukreips ir nurodys, kurios pareigybės yra laisvos ir ar yra galimybės konkrečiam asmeniui jas užimti.
Susitikimo pabaigoje buvo padėkota PAGD vadovams už susitikimą su profesinių sąjungų atstovais, gilinasi į keliamas aktualias problemas ir pažadus jas spręsti.

LTPF informacija
2017-07-27