Kriminalinės policijos biuras žada tinkamai mokėti, kas priklauso pagal Vidaus tarnybos statutą

ltpf Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) buvo kreipusis į Vidaus reikalų ministeriją (VRM) ir Lietuvos kriminalinės policijos biurą dėl to, kad policijos pareigūnams nėra tinkamai atlyginama už faktinę fizinę saugomų asmenų apsaugą. Kitaip tariant, dėl to, jog nebuvo laikytasi Vidaus tarnybos statuto nuostatų.
LTPF gautame rašte teigiama, kad "Lietuvos kriminalinės policijos biuras, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio nuostatomis, nuo šių metų liepos 1 d. visiems pareigūnams, vykdantiems fizinę asmens apsaugą, moka Vidaus tarnybos statuto numatytus priedus"!
***
Savo ankstesniame rašte dėl Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio nuostatų LTPF buvo rašiusi, kad VRM 2017 m. birželio 1 d. gautame rašte Nr. 1D-2969 išdėstyta ministerijos nuomonė dėl minėtos nuostatos taikymo sutapo su profesinės sąjungos nuomone.
Deja, tuomet Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuomonė ir faktiniai veiksmai (priemoka ir toliau nebuvo mokama) rodė, kad įstatymo normos ir toliau ignoruojamos ir policijos pareigūnams tinkamai neatlyginama už faktinę fizinę saugomų asmenų apsaugą. T. y. pareigūnams nebuvo mokamos priemokos Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.
Tuomet Lietuvos kriminalinės policijos biuro rašte LTPF pastebėjo prieštaringus argumentus. Biuras tarsi turėjo lėšų skirti ir mokėti kitas priemokas (maksimalaus dydžio priemokas už neva padidėjusį darbo krūvį pareigūnams, kurių darbo užmokestis nesiekia 600 eurų), tačiau tikslinės priemokos už faktinį darbą skirti ir mokėti kažkodėl negalėjo.
Įstatymų leidėjas nenustato, kad, pavyzdžiui, už darbą, kuris yra tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms užduotims atlikti, priemoka gali būti ar gali nebūti skiriama. Esant faktinėms atitinkamo darbo aplinkybėms (darbui su tarnybiniu gyvūnu, kenksmingoms darbo sąlygoms), nepriklausomai nuo įstaigos vadovo diskrecijos, priemoka turi būti skiriama. Analogiškai ir esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą naktį turi būti apmokama, už viršvalandinį darbą turi būti apmoka ir t. t.
Profesinės sąjungos žiniomis, Lietuvos kriminalinės policijos biuras pareigūnams pateikdavo žodinę informaciją, kad klausimas dėl priemokų sprendžiamas kas ketvirtį. Praėjus dviem ketvirčiams, pareigūnams už faktinį darbą su saugomais asmenimis priemoka taip ir nebuvo sumokėta. Tuomet LTPF buvo pareiškusi, kad, tęsiantis tokiam elgesiui, yra pasiryžusi inicijuoti teisminius ginčus dėl darbo užmokesčio nepriemokos priteisimo.

Sveikiname, pagaliau po tiek laiko Lietuvos kriminalinės policijos biuras išmoko naudotis Vidaus tarnybos statutu :)!

LTPF informacija
2017-07-11