SUSITIKO SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAIS

prof-13447-s180x120Lapkričio 10 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente lankėsi trijų, turinčių didžiausią narių skaičių valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, profesinių sąjungų – Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjungos, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos ir Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos atstovai. Jie susitiko su departamento direktoriaus pavaduotoju Vygandu Kurkuliu ir Vidaus tyrimų skyriaus viršininku Giedriumi Bagdonu.

Susitikime profesinių sąjungų atstovai nagrinėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ir viršvalandžių skaičiavimo pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas problemas.

Taip pat buvo sutarta glaudžiau bendradarbiauti teisėkūros srityje. Departamentas lauks profesinių sąjungų pasiūlymų dėl darbų saugą užtikrinančių departamento teisės aktų tobulinimo. Be to, buvo apžvelgti perspektyviniai kitų metų planai ir lūkesčiai, aptarti klausimai, trauktini į šakinę kolektyvinę sutartį.

Po susitikimo profesinių sąjungų atstovai pasirašė Jungtinės atstovybės sudarymo susitarimą šakinės kolektyvinės sutarties rengimui.

vpgt.lt
2016-11-10